Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 27.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 22.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 27.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-515
TA-1485 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-511
TA-1489 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.582 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nolikums""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-501
TA-1490 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.24 "Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-502
TA-1491 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.123 "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-505
TA-1492 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumos Nr.392 "Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-507
TA-1493 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-512
TA-1494 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-220
TA-1469 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-438
TA-1471 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.37 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1465  Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" koncepcijas projektu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-203
TA-1406 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-633
TA-1474 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-634
TA-1475 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-446
TA-1477 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-447
TA-1478 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1458  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-467
TA-1457 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1427  Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"   Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-639
TA-1404 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par nacionālo interešu objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas izmantošanas nosacījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-550
TA-1420 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) un autoceļa V31 Pievedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-138
TA-1473 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-452
TA-1397 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-530
TA-1399 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-688
TA-1445 
Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-691
TA-1544 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1498  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova I.Runča R.Auziņš A.Reinfelde  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1540  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1576  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Grozījumu Nr.1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2004.gada septembra līgumā par sadarbību tiesībaizsardzības jomā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-231
TA-924 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Trauksmes celšanas likumā"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-608
TA-1487 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Bindemane T.Vectirāns D.Ziemele-Adricka I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-658
TA-1486 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Lancers I.Bindemane T.Vectirāns D.Ziemele-Adricka I.Ošenieks O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1545  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Letiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1564  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apjomu, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests par politiski nozīmīgām personām un tās pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse A.Rudzīte E.Pastars L.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1563  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse D.Vītola T.Platacis   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1565  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse D.Vītola T.Platacis   Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1441  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes rektoru"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Muktupāvela D.Stepanovs R.Kārkliņš A.Depkovska I.Juhņēviča I.Vanaga   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1439  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1495  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Pasaules Bankas grupas kapitāla stiprināšanas pakotni"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1429  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Liepājas Jūrniecības koledžas projekta Nr.8.1.4.0/17/I/008 "Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana” īstenošanas termiņa pagarināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-269
TA-1442 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Reglamentēto profesiju jomas pilnveidošana Latvijā: paveiktais 2016.-2018.gadā un plānotie pasākumi 2019.-2021.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-624
TA-1488 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2019., 2020. un 2021.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1464  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Labklājības ministrijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/007 "Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija" īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamību"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-938
TA-939 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) (2018.) Informatīvais ziņojums "Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1417  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par 2003.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.707 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības")  Tiesībsargs  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2652  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2018.) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"")  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  S.Zvidriņa I.Reizina J.Dambis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1125  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par regulējumu fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanā likumīgo funkciju izpildei)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1560  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo 2019.gada 29. un 30.augusta sanāksmi   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende D.Rikmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1569  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo 2019.gada 28. un 29.augusta sanāksmi  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  G.Leitlande  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1582  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par neatkarīgo institūciju prioritārajiem pasākumiem 2020., 2021. un 2022.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners T.Trubača J.Šints, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, NEPLP, Tiesībsarga biroja, SPRK, Prokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Tieslietu padomes, LPS, LTRK, LDDK un LBAS pārstāvji   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  VSS-8
TA-249 
(2018.) Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Krastiņš K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu