Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 3.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 29.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 3.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-174
TA-1463 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""  Aizsardzības ministrija  I.Viņķele (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-175
TA-1459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.863 "Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā""  Aizsardzības ministrija  I.Viņķele (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-710
TA-1509 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1468  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-695
TA-1502 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-602
TA-1405 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-7
TA-1453 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-555
TA-1425 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.331 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-554
TA-1424 
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 17, Rīgā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1529  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-679
TA-1530 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, izmantošanu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-580
TA-1518 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-607
TA-1520 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1503  Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1517  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.marta rīkojumā Nr.102 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-655
TA-1546 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1266
TA-1557 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1580  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1097
TA-1388 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-651
TA-1436 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.337 "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-474
TA-1500 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  I.Dundure V.Vēzis A.Zeps G.Catlaks Z.Oliņa I.Vanaga A.Grīnfelde R.Kalvāns S.Bāliņa L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-410
TA-1450 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Preču zīmju likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Baldiņa- Brūklīte I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-539
TA-1590 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-716
TA-1522 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1584  Konceptuāls ziņojums "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  S.Sniķere R.Osvalde I.Vanaga A.Grīnfelde   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1553  I(jautājums tiks skatīts A sadaļā) nformatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes noteikšanu dalībai Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupā"  Aizsardzības ministrija  I.Viņķele (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-686
TA-1466 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  M.Spička I.Apsīte S.Ābrama  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1467  Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  E.Valantis A.Bērziņš M.Knite A.Timofejevs   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1201  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par likumu "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā")  LR Saeimas Ārlietu komisija  E.Rinkēvičs  A.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1510  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par pašvaldību aizņemšanās ierobežojuma ietekmi uz deinstitucionalizācijas projektiem)  Tiesībsargs  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-1609  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2020., 2021. un 2022.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners T.Trubača J.Šints I.Vilks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1596  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK"  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka D.Lukjanska S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1599  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Soņeca  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu