Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  12.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 17.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1630  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1629  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-154
TA-1593 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-707
TA-1570 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-709
TA-1571 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-708
TA-1572 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-561
TA-1395 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-481
TA-1476 
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas kolekciju noteikumi"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-766
TA-1585 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-417
TA-1521 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1212
TA-1519 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-678
TA-1541 
Noteikumu projekts "Par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu Dimensijas Partnerības Transporta un Loģistikas jomā sadarbības turpināšana"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-677
TA-1592 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-397
TA-1507 
Noteikumu projekts "Apmācības programmas saturs un apmācības nodrošināšanas kārtība konsultācijas sniegšanā grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1595  Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-527
TA-1597 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1586  Rīkojuma projekts "Peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-717
TA-1610 
Rīkojuma projekts "Par Rojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-689
TA-1552 
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-720
TA-1579 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-776
TA-1605 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1637  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1708  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1692  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme T.Trubača D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1632  (jautājuma izskatīšana atlikta) Koncepcijas projekts "Nacionālās drošības koncepcija"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  N.Mežviets  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-1675  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Šults V.Valainis, Latvijas pašvaldību pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1677  Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020. Progresa ziņojums 2018/2019"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  K.Vintiša   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1635  Informatīvais ziņojums "Par valsts universitātes izvēli tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanai un atbilstoša normatīvā regulējuma izstrādes nepieciešamību"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  G.Rozenbilds  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-967
TA-1228 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-1608  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības, īstenojot Eiropas Komisijas LIFE programmas projektu "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1698  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 22.–24.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1567  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finanšu ministra dalību "Finanšu ministru klimata politikas koalīcijā""   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Esenberga N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1704  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2019.gada 20.septembra sanāksmei"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-1713  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais T.Trubača G.Trupovnieks J.Burģe I.Komisare J.Šints K.Bāra A.Jarockis I.Vilks B.Vīlipa I.Kārkliņa, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, NEPLP, Tiesībsarga biroja, SPRK, Prokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Tieslietu padomes, LPS, LTRK, LDDK un LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1679  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības trešajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Z.Kanberga D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1701  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0223  Finanšu ministrija  J.Reirs  R.Auziņš J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1714  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 24.septembra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1619  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par sabiedroto izdevumu kompensāciju akcīzes nodokļa un PVN apmērā"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1181  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  G.Silovs B.Vītoliņa  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1709  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  K.Gruškevica J.Ivanovskis-Pigits J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1710  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  K.Gruškevica J.Ivanovskis-Pigits J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1191  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.–2018.gadam" rīcības plāna īstenošanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  VSS-1220
TA-777 
Informatīvais ziņojums "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.–2022.gadam"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1673  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (breksita) radītajām sekām - gatavības pasākumu progress"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve S.Rupjā L.Kalēja A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu