Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 19.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 12.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 19.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-898
TA-2064 
Rīkojuma projekts "Par iemaksu Austrumu partnerības trasta fondā"   Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1808  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.561 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-706
TA-2114 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-440
TA-1689 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-600
TA-1955 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-599
TA-1956 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumu Nr.655 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-589
TA-1958 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-592
TA-1959 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-593
TA-1960 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-594
TA-1961 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-597
TA-1962 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-598
TA-1963 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-590
TA-1969 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-591
TA-1970 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-596
TA-1971 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-595
TA-1972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2108  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Apvienotajā ekonomikas komitejā Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līguma par ekonomisko sadarbību īstenošanai"   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-941
TA-2095 
Noteikumu projekts "Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-746
TA-2008 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-659
TA-2094 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-866
TA-2137 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.885 "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-843
TA-2087 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2020.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-909
TA-2039 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Meistaru ielas posms" Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-490
TA-1957 
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-893
TA-2071 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-788
TA-1954 
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-889
TA-2033 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.170 "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-569
TA-1743 
Noteikumu projekts "Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālās aprites kārtība"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-875
TA-2014 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2142  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-575
TA-2109 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-735
TA-2083 
Noteikumu projekts "Valmieras tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-765
TA-2032 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-830
TA-2003 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  S.Ģirģens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-756
TA-1925 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-948
TA-2061 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-642
TA-1922 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-606
TA-1983 
Noteikumu projekts "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-350
TA-2059 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1180" Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-287
TA-1647 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Latvijas valsts karoga likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-811
TA-2031 
Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-529
TA-1965 
Noteikumu projekts "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-911
TA-2049 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-398
TA-1980 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-681
TA-2051 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-915
TA-2116 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-991
TA-2050 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezerlīči" Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-960
TA-2055 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-986
TA-2056 
Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-985
TA-2057 
Rīkojuma projekts "Par Mālpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-987
TA-2072 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-870
TA-2063 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"   Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2141  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  J.Kalva   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1433  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Pāvelam Rebenokam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  P.Rebenoks  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-694
TA-1964 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Pumpiņš A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-873
TA-2082 
Noteikumu projekts "Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Daņiļēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-726
TA-2053 
Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele  I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2020  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 2018.gada peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1931  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2052  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2145  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere M.Laurs   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-881
TA-2152 
(iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Bremšmits I.Peipiņa G.Lukstiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-212
TA-2115 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par zemes vienības daļas atsavināšanu Daugavpils novada Vaboles pagastā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-919
TA-2105 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  V.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2200  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2019.gada 21.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1807  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par pašvaldību aizņēmuma limita palielinājumu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecības projektu realizēšanai)  LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  J.Reirs  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2149  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  S.Rupjā A.Kurme M.Klīve L.Cīrule R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2154  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 15.novembra sanāksmei  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Sakss A.Esenberga Dz.Kauliņš   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2163  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.novembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2195  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 21.-22.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)  Z.Vāgnere S.Catlaka   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2202  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2019.gada 25.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  L.Jermacāne I.Ruņģe   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2209  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 21.-22.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vahere- Abražune E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2224  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par mītnes līguma projekta izstrādi par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  L.Austrupe E.Šimiņa- Neverovska   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2069  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Saprašanās memoranda par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru trešais grozījums"  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)  I.Grinberga R.Daudišs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1820  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-19-0103   Satversmes tiesa  R.Nemiro  Ē.Eglītis Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1822  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-20-03   Satversmes tiesa  I.Šuplinska  R.Kārkliņš D.Dambīte  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2121  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Andersone pret Latviju"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  E.Plaksins  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2054  (jautājuma izskatīšana atlikta) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu