Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 10.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 5.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 10.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2318  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra noteikumos Nr.432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN003-19 "Būvklimatoloģija""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1060
TA-2326 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-883
TA-2187 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-864
TA-2223 
Noteikumu projekts "2021.gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-943
TA-2235 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-942
TA-2304 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2339  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumos Nr.362 "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2341  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2342  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumu Nr.760 "Noteikumi par Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-592  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-867
TA-2229 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1029
TA-2230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1030
TA-2232 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-868
TA-2233 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-999
TA-2217 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra rīkojuma Nr.618 "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-996
TA-2218 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-997
TA-2220 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-892
TA-2208 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-671
TA-2143 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1023
TA-2048 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-891
TA-2260 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-855
TA-2254 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1031
TA-2197 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2293  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.388 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-829
TA-2262 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"   Labklājības ministrija  R.Nemiro (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2259  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""   Labklājības ministrija  R.Nemiro (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2264  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu""  Labklājības ministrija  R.Nemiro (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2265  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu""  Labklājības ministrija  R.Nemiro (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2266  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Nemiro (LM)     Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2325  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.594 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1.versija)""   Labklājības ministrija  R.Nemiro (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-54
TA-1975 
Noteikumu projekts "Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1032
TA-2328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1039
TA-2215 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-917
TA-2257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Kārtība, kādā izmanto 2019.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)     Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-964
TA-2198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-905
TA-2242 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-722
TA-2312 
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2243  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-244
TA-2305 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1064
TA-2313 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1111
TA-2333 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2300  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-1068
TA-2244 
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-1105
TA-2369 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1106
TA-2367 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-929
TA-2373 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-938
TA-2374 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.221 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-935
TA-2376 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-923
TA-2377 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.226 "Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-939
TA-2378 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-932
TA-2379 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-926
TA-2382 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-922
TA-2383 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-931
TA-2384 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-924
TA-2386 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-930
TA-2387 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-928
TA-2393 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-937
TA-2404 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-925
TA-2407 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.202 "Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-936
TA-2406 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.248 "Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  VSS-934
TA-2424 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-2360  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  TA-2420  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  TA-2419  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  TA-2416  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  VSS-577
TA-2255 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  TA-2372  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru no Uzturlīdzekļu garantiju fonda"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-914
TA-2188 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē darbiniekam izmaksāto atlīdzību"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)  R.Mednis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-764
TA-1759 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  E.Valantis O.Feldmane A.Lazarevs H.Endriksone A.Upena  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-484
TA-1447 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  A.Upena P.Liniņš I.Šure A.Bite J.Suipe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-483
TA-1448 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  M.Roze I.Briede A.Upena P.Liniņš I.Šure A.Bite J.Suipe  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-482
TA-1449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  M.Roze I.Briede A.Upena P.Liniņš I.Šure A.Bite J.Suipe  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-519
TA-2297 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-989
TA-2274 
Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)  A.Mičuls I.Oša L.Ivanova V.Reitere  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-990
TA-2273 
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)  A.Mičuls I.Oša L.Ivanova V.Reitere  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-66
TA-2371 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš  A.Aļošina A.Donskis  Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  VSS-1024
TA-2415 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks O.Karčevskis A.Janvars K.Bāra I.Stikāns  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1124
TA-2368 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Viņķele  S.Henkuzens  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1037
TA-2403 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2441  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2442  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1090
TA-2443 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2454  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2455  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-2456  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2457  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-2452  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-2459  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Tiesībsarga biroja pasākumiem"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1294  (atbalstīts VSS) Konceptuāls ziņojums "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Lukstiņš A.Aksenoks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2073  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2018.gadā"  Ārlietu ministrija  N.Puntulis (ĀM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1007
TA-2269 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta "Balance for all – B4A" īstenošanai"   Labklājības ministrija  R.Nemiro (LM)    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-683
TA-2043 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina M.Krievs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2353  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 19.papildināšanā (IDA19)"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2332  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2019.gadā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2449  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa finansējumu Latvijas aktivitāšu īstenošanai Rail Baltica projektā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2414  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-608/19 INAIL   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Soņeca  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2445  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2019.gada 13.decembra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 2019.gada 12.-13.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  N.Puntulis (ĀM)  M.Klīve L.Cīrule R.Brusbārdis   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2453  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūra lietā Nr.2019/0121  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2460  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 16.-17.decembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2317  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksām Portfeļgarantiju instrumenta ieviešanai līdz 2019.gada 30.septembrim"   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2231  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku bezpilota lidaparātu sistēmu ieviešanu" pirmā posma izpildi"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)  J.Kiukucāns E.Slišāns  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2019-TA-18k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Andersena pret Latviju"    N.Puntulis (ĀM)  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2019-TA-17k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "M.D. pret Latviju"    N.Puntulis (ĀM)  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2019-TA-9s,    S.Ģirģens     
Izskatīts MK sēdē
Skatīt protokolu