Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  11.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 17.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-833
TA-2281 
Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas programma 2020.-2022.gadam"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2347  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1003
TA-2322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-927
TA-2425 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-386
TA-2283 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-660
TA-2296 
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-973
TA-2408 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2348  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2349  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-747
TA-2320 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.167 "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-816
TA-2227 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-817
TA-2228 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-826
TA-2146 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2362  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020.gadā"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2366  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2020.gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-286
TA-1818 
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-969
TA-2189 
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-970
TA-2190 
Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-631
TA-1674 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-568
TA-2171 
Noteikumu projekts "Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlases noteikumi"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1073
TA-2375 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2421  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumā Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1043
TA-2286 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-854
TA-2337 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-523
TA-2422 
Noteikumu projekts "Par Protokolu Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumam par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2335  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-850
TA-2330 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-849
TA-2308 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra noteikumos Nr.575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-851
TA-2331 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3.pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-604
TA-2402 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-781
TA-2351 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-879
TA-2334 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1011
TA-2307 
Noteikumu projekts "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1075
TA-2410 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-871
TA-2329 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-894
TA-2381 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-945
TA-2279 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1100
TA-2417 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Stigas" Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1113
TA-2418 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-949
TA-2173 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1019
TA-2345 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-752
TA-2199 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-753
TA-2251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-731
TA-2096 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1065
TA-2275 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2490  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fondā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-62
TA-2298 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"   Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-2478  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-2430  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-2432  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-1010
TA-2436 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019.-2020.gadam"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-2475  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-2493  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-1063
TA-2450 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1088
TA-2458 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2020.gadā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-959
TA-2428 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-2431  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumos Nr.90 "Nodulārā dermatīta uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-1128
TA-2479 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbību un maksas pakalpojumu maksas aprēķināšanas un maksāšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-2508  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-2520  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2411  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1261
TA-1188 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1262
TA-1189 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Buļļu kāpas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-933
TA-2426 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  E.Šaicāns S.Poželaite- Šavļuga D.Siliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2495  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Rīgas domes atlaišanas likums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša A.Ozola K.Kinča M.Pūķis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2527  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Dž.Innusa B.Jirgena Z.Stara A.Sermā   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2528  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ventspils brīvostas likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Dž.Innusa B.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2530  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības dibināšanu Ventspils ostas pārvaldīšanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2529  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Ventas osta" dibināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
III. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
3.1.  TA-2484  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-686/19 Soho Group  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2513  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 19.decembra sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-2036  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-24-03   Satversmes tiesa  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1013
TA-2380 
Informatīvais ziņojums "Par risinājumu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes resursu efektīvai izmantošanai, ierobežojot narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru sūtījumu nelielos apmēros ar pasta starpniecību nonākšanu Latvijā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina K.Podiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2496  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības uzsākšanu akciju sabiedrībā "Latvijas elektriskie tīkli""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  Dz.Kauliņš A.Lapiņš E.Šaicāns M.Kauliņš K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2446  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2498  (iekļauts papildus) Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  D.Buse B.Zvirgzdiņa O.Bogdanova A.Aišpure R.Drabovics   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  2019-TA-10s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu