Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 14.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  9.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 14.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-564
TA-11 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.870 "Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1152
TA-2515 
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1078
TA-2439 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1055
TA-2464 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1056
TA-2465 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1057
TA-2466 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1025
TA-2533 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1026
TA-2534 
Likumprojekts "Grozījumi Kontu reģistra likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1027
TA-2535 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1042
TA-2532 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2548  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2551  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1062
TA-2461 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.198 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.2.pasākuma "Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-609
TA-2409 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020.gadam"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1203
TA-2573 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-20  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-603
TA-2361 
Likumprojekts "Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1198
TA-2574 
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1234
TA-12 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  Z.Zvirgzdiņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-610
TA-2396 
Informatīvais ziņojums "Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam starpposma ietekmes izvērtējums"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-21  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 20.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  A.Mende L.Kucina   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-19  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-707/19 K.S.  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Soneca  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1643  Atbildes projekts administratīvajā lietā Nr. A420250719  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2258  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-27-03   Satversmes tiesa  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1162  Dienesta vajadzībām  LR Saeimas Nacionālās drošības komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2020-TA-1k,  (iekļauts papildus)    R.Nemiro     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu