Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 4.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 29.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 4.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-93  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1059
TA-79 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-13
TA-2401 
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1023
TA-80 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-81  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-82  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-83  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-692
TA-2359 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1187
TA-32 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-842
TA-35 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību Valsts ieņēmumu dienestā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-841
TA-36 
Noteikumu projekts "Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) dienesta šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-971
TA-38 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-48  Rīkojuma projekts "Par neatkarīgu autoritatīvu personu iekļaušanu Eiropas Savienības neatkarīgo autoritatīvo personu sarakstā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1093
TA-49 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1184
TA-64 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-97  Noteikumu projekts "Ieroču reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1223
TA-74 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""   Izglītības un zinātnes ministrija  J.Bordāns (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-76  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Bordāns (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-17  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 28.augusta rīkojumā Nr.415 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-40  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1171
TA-90 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2020.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-617
TA-45 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-106  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-115  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-648
TA-2007 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-89  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Džinetas Innusas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Andra Ozoliņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1279
TA-164 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Rīgas brīvostas noteikumi"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups L.Rituma A.Puters K.Ozoliņš A.Šmits G.Trukšāns  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1280
TA-165 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups L.Rituma J.Krastiņa K.Ozoliņš A.Šmits G.Trukšāns  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1071
TA-37 
Plāna projekts "Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2020.-2023.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1036
TA-42 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par saskaņoto objektu un teritoriju noteikšanu Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memoranda par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību izpildei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-43  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līguma par sadarbību aizsardzības jomā A pielikuma grozījumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1122
TA-18 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-680
TA-2 
Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2448  (iekļauts papildus) Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā "Par veselības aprūpes sistēmas reformu" iekļauto uzdevumu izpildi  Veselības ministrija  I.Viņķele     
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-133  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  2020-TA-1ss,  Par Valsts aizsardzības plānu    A.Pabriks  J.Garisons E.Svarenieks H.Rozēns J.Karlsbergs   
5.3.  TA-141  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu