Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 19.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 25.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1238
TA-156 
Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-173  Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 29.§) "Par Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-835
TA-2471 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1139
TA-191 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.819 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1221
TA-137 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1270
TA-190 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1116
TA-202 
Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-186  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-185  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-7
TA-187 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1224
TA-188 
Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1123
TA-136 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-978
TA-94 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1114
TA-150 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Rucavas autobusu pieturvieta", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-682
TA-87 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1245
TA-134 
Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1142
TA-182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.308 "Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-176  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra rīkojumā Nr.53 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-201  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-181  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-180  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1069
TA-2477 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1274
TA-161 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežupes", Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-242  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par ostas pārvaldes funkciju veikšanu Ventspils ostā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-166  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (IKT mērķarhitektūras 49.0 versija)"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-227  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Centrālā vēlēšanu komisija  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-217  Rīkojuma projekts "Par Jekaterinu Macuku"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Macuka  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-560
TA-2579 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  R.Aleksejenko K.Soms P.Liniņš N.Krūzītis D.Vītols I.Olafsone  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-189  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai""   Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa E.Ceipe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-216  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-946
TA-148 
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  I.Lāce V.Vītoliņš  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-151  Konceptuāls ziņojums "Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  U.Apsītis U.Bisenieks K.Bērziņa S.Bērziņa Ā.Dzērvāns S.Stradiņš R.Eglājs U.Apsītis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-261  Plāna projekts "Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  I.Vanaga I.Peipiņa G.Lukstiņa D.Dubrovskis A.Grasmane E.Baldzēns A.Kiopa B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-260  Informatīvais ziņojums "Par 2021.-2027.gada plānošanas perioda nozaru politiku pamatnostādnēm"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  R.Osvalde   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1020
TA-183 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums par projektu "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-820
TA-1762 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Turka R.Kašs  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-1017
TA-102 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola G.Trupovnieks S.Bērziņa R.Kašs  Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  TA-276  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par virzieniem Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.-2025.gadam izstrādei"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins K.Bāra I.Kodoliņa-Miglāne J.Muižniece L.Ūbele A.Kaļāne T.Vectirāns I.Olafsone I.Krīgere   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-280  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-282  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 27.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-273  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Latvijas atbalstu kandidātam uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektora amatu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-279  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 28.februāra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-267  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2020-TA-1s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu