Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 3.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 26.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 3.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-261  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.8 33.§) "Plāna projekts "Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam""  Ministru prezidents  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-9
TA-255 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-21
TA-234 
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-227
TA-220 
Noteikumu projekts "Granta projektu konkursu īstenošanas kārtība"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-257
TA-2588 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016–15 "Būvakustika"""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-205  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-468
TA-249 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Krejotava" Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-886
TA-211 
Likumprojekts "Par atbalstu Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-888
TA-212 
Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-887
TA-213 
Likumprojekts "Grozījums Kontu reģistra likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-50
TA-256 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1
TA-237 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Šalkas" Otaņķu pagastā, Nīcas novadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-225  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-30
TA-233 
Noteikumu projekts "Aizkraukles profesionālas vidusskolas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-215  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra rīkojumā Nr.46 "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-798
TA-55 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-796
TA-56 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1076
TA-244 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā valsts vietējā autoceļa V1005 "Kundziņi–Bauska" posma 0,990.–1,335. km nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1202
TA-175 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 37B, Ogrē, Ogres novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-268  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-832
TA-263 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" ietvaros izveidotās infrastruktūras nodošanu bez atlīdzības Satiksmes ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-24
TA-209 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Čiekurkalte" Banoņejā, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, nodošanu Ciblas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1080
TA-131 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-126
TA-157 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-730
TA-149 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-125
TA-155 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-317  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-316  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1285
TA-218 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2020.gadam"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  R.Trokša L.Jermacāne  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-214  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par zinātnes un inovācijas sistēmas institucionālā modeļa attīstību Latvijā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  R.Aleksejenko E.Branta   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2398  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  M.Roze I.Briede J.Salmiņš   Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  VSS-723
TA-2062 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāna īstenošanas starpposma novērtējumu par laikposmu no 2016.gada līdz 2017.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-103  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nepieciešamību veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-306
TA-1524 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Balševics Ā.Dzērvāns  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-292  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2020.gada 12.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-323  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā Transporta Ministru padomes 2020.gada 11.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-327  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2020.gada 6.marta sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-281  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Ministru kabineta vēstules projekts "Latvijas pieteikums (Application Questionnaire) Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (The European Organization for Nuclear Research–CERN) asociētās valsts statusā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-2009  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem personai izvēlēties sev vēlamu nodarbošanos sakarā ar iepriekš izdarītu noziedzīgu nodarījumu)   Tiesībsargs  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-296  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0078  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  L.Rituma E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-309  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo 2020.gada 5. un 6.marta sanāksmi"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-321  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2020.gada 5.marta sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-331  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo aizsardzības ministru 2020.gada 4. un 5.marta sanāksmi  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-332  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ES iekšlietu ministru padomes ārkārtas 2020.gada 4.marta sanāksmē izskatāmo jautājumu: pašreizējā situācija uz Grieķijas–Turcijas un Bulgārijas–Turcijas robežām"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-39  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-02-0306   Satversmes tiesa  I.Viņķele  R.Osis   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu