Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 10.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  4.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 10.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-248  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-239  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-240  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-293  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-277  (saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājumu neskatīt) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē 2020.gada 17.-19.aprīlī"  Finanšu ministrija  J.Reirs     

Jautājums netiks sakatīts MK sēdē

1.6.  TA-228  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-275  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-4
TA-264 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-59
TA-252 
Noteikumu projekts "Smiltenes tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-301  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-245  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 19.03.00 "Filmu nozare""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1169
TA-206 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-910
TA-226 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-333  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta rīkojumā Nr.432 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v2.0""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-348  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1257
TA-326 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-360  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2398  Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"  Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)  M.Roze I.Briede J.Salmiņš   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1044
TA-251 
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings. Otrais ziņojums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs J.Paiders  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-314  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-354  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 13.marta sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-364  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 13.marta sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-196  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par veselības aprūpes nozari un neiespējamību izpildīt NAP2027 izvirzītos mērķus)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-195  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa instrukcijā Nr.3 "Kārtība, kādā Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde noskaidro ar bezpilota gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu saistīta incidenta apstākļus""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-257  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ģeotelpisko informāciju, kuras publicēšana var radīt apdraudējumu valsts drošībai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2219  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-25-03   Satversmes tiesa  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1643  (iekļauts papildus) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420250719  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska  R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-368  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola S.Cakuls  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-349  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-357  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēršanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret Dānijas Karalisti"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu