Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 5.maija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  27.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 5.maijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-72
TA-711 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmiņi" Rembates pagastā, Ķeguma novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1247
TA-457 
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1248
TA-519 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1249
TA-521 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1283
TA-544 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-668  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-708  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīciju bankā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-234
TA-650 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rožu mājas", Centra ielā 2, Mērdzenē, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-680  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-233
TA-652 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-12
TA-669 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Teātra ielā 3, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-100
TA-709 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves "Mūsas tilts" Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-645  Rīkojuma projekts "Par Sabiedriskā labuma komisiju"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-673
TA-484 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-197
TA-707 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Plesņevu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1053
TA-610 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-74
TA-578 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-896
TA-346 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbības un uzraudzības un tahogrāfa papildu pārbaudes veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-194
TA-698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-216
TA-651 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Krāslavas novadā nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-273
TA-687 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valsts autoceļa V81 zeme", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, pirkšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1240
TA-664 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-264
TA-670 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-571  (atbalstīts VSS) Par Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra protokollēmuma Nr.59 63.§ "Noteikumu projekts "Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Buļļu kāpas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-157
TA-654 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.26.  VSS-85
TA-640 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.27.  VSS-156
TA-641 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības datu centra nolikums"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-37
TA-655 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-56
TA-683 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-756  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-675
TA-385 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-63
TA-782 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  M.Blašķe  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-776  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Pāvela Rebenoka atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Arta Grinberga iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-775  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Artim Grinbergam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-725  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu pasākuma "E-muita (2.kārta)" īstenošanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  V.Naricka I.Gulbe-Otaņķe  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-204  Informatīvais ziņojums "Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2019.gadā un 2020.gadā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Stankevičs R.Pazdere  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-791  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valstiski nozīmīga investīciju projekta "Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, rekonstrukcija" B daļas 2.posma īstenošanu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-808  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 5.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-785  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 6.maija ES-Rietumbalkānu samitu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Apala  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-599  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Klopcovs pret Latviju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-436  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku neplānotajām kaujas gatavības pārbaudēm militāro mācību "Namejs 2020" ietvaros"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-795  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-796  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-741  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Valantis O.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-799  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  SAN-81
 
MK 05.05.2020. sēdes protokols Nr.30  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu