Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 8.septembra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  1.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 8.septembrī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-632
TA-1556 
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-45
TA-1488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-44
TA-1489 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-917  Par Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 6.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1161
TA-1502 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1572  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-408
TA-1503 
Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dalību starptautiskajā nevalstiskajā organizācijā "Eiropas Savienības Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācija""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-334
TA-1224 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi konceptuālajā ziņojumā "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1622  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-143
TA-1508 
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1600  Par Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 96.§) "Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (informatīvais ziņojums par iespējamiem ieslodzīto veselības aprūpes attīstības risinājumiem)" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1151
TA-1589 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-196
TA-1457 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-472
TA-1470 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-503
TA-1549 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-658
TA-1621 
(iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Vidusjūras reģionā EUNAVFOR MED IRINI"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1627  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1626  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-688
TA-1659 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1668  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1669  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1661  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020. gadam pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1693  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1628  Rīkojuma projekts "Par Juri Gaiķi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  J.Gaiķis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-501
TA-1533 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības personu atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanai"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1695  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1251
TA-1591 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rēzeknes novada Lūznavas pagastā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1250
TA-1592 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1475  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu 2013.-2019.gadam gala novērtējumu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko E.Branta K.Rožkalns Ģ.Blumers   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1196  Informatīvais ziņojums "Par medību šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1541  Informatīvais ziņojums "Par zāļu aktīvās vielas jeb starptautiski nepatentētā nosaukuma lietojumu zāļu racionālas lietošanas veicināšanā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1512  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes dzeramā ūdens direktīvas priekšlikuma pārstrādāšanas pašreizējā stāvokļa novērtējumu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  VSS-1189
TA-820 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) (2019.) Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1624  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ieviešanas modeļa Latvijā pilnveidi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands O.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1683  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības 2021.gada budžeta projektu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Sakss A.Esenberga L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1686  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/2129  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1694  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 11.septembra Euro grupas un 2020.gada 11.-12.septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
6.1.  2020-TA-17k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Markus pret Latviju"    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

6.2.  TA-1553  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  SAN-155
 
MK 08.09.2020. sēdes protokols Nr.53  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu