Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 15.septembra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 9.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 15.septembrī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-631
TA-1590 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada domei"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-53
TA-1490 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-599
TA-1584 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viestura iela 12A, Dobelē, Dobeles novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-551
TA-1564 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-442
TA-1565 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-635
TA-737 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-92
TA-1596 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-371
TA-1558 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1581  Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1651  Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1660  Rīkojuma projekts "Par finansējumu ēku Kalnciema ielā 10 k-2 un k-3, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" vajadzībām "  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-500
TA-1613 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-582
TA-1501 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-648
TA-1594 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-671
TA-1616 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Djomkins A", Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-649
TA-1593 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-488
TA-1595 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 4, Gaviezes ielā 4C, Gaviezes ielā 4B, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-520
TA-1615 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 10, Rīgā, pirkšanu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-595
TA-1500 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-474
TA-1520 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumos Nr.740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-607
TA-1582 
Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 24–8, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, – pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-477
TA-1573 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1578  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1210
TA-1611 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-571
TA-1575 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-593
TA-1576 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.marta noteikumos Nr.116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-689
TA-1712 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Kaplavas pagastā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1657  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1677  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra noteikumos Nr.619 "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1700  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1682  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1681  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1697  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-627
TA-1721 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1716  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Kultūras ministrijas budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-626
TA-1717 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1720  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1715  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Kultūras ministrijas budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis     Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1718  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1719  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-504
TA-1620 
Noteikumu projekts "Prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137 saturs koksnē, kas ievesta Latvijā no citas valsts"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1726  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-590
TA-1676 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1737  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1746  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele     
2.6.  TA-1749  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Grieķijai"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
III. Informācija
3.1.  TA-1658  Informatīvais ziņojums "Par Iekšējās drošības fonda apguvi"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1724  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2020.gada 20.-21.septembrī  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  G.Zadraks K.Lūks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  2020-TA-6s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Slepeni    S.Ģirģens     

 Izskatīts MK sēdē

V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1729  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-215/20 un C 222/20 Bundesrepublik Deutschland  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1730  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-175/20 Valsts ieņēmumu dienests  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1742  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 22.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve A.Stīpniece-Pundore R.Virsis-Šneiders A.Čākure  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1747  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 21.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
5.5.  TA-1745  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības izglītības ministru 2020.gada 16.-17.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
5.6.  TA-1751  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 18.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
5.7.  TA-1748  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada 24.-25.septembra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
5.8.  TA-1750  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 21.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
5.9.  SAN-177
 
MK 15.09.2020. sēdes protokols Nr.54  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu