Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 16.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 22.septembrī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-580
TA-1614 
Rīkojuma projekts "Par iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) programmas "Partnerattiecības mieram" Trasta fondā Moldovai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-481
TA-1639 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-148
TA-1629 
Noteikumu projekts "Ekonomikas ministrijas nolikums"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-666
TA-1625 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-586
TA-1612 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas nolikums"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1649  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-908
TA-1509 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-516
TA-1631 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-445
TA-1635 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumos Nr.663 "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-701
TA-1662 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 23.novembra rīkojuma Nr.740 "Par Rīgas Doma padomes sastāvu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-499
TA-1630 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-712
TA-1708 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-584
TA-1586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-670
TA-1655 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-495
TA-1617 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-650
TA-1640 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 17, Priedaines ielā 102, Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1670  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-573
TA-1671 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6A, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1241
TA-1598 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu maiņu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-660
TA-1645 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.786 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-682
TA-1646 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumā Nr.91 "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" ietvaros izveidotās infrastruktūras nodošanu bez atlīdzības Satiksmes ministrijas valdījumā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-170
TA-1667 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1710  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-570
TA-1666 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-453
TA-1743 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 7, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1777  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1638  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Rīgas Aeronavigācijas institūts" rektora apstiprināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs A.Melnis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-578
TA-1636 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Smiltenes novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Gricenko I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1800  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1644  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1653  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Valgača I.Bērziņa A.Gricenko   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1673  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2019.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1698  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju pagarināt īstenošanas termiņu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmajā kārtā īstenojamajam projektam Nr.4.2.1.2/18/I/004 "Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1793  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru neformālajā 2020.gada 29.septembrī videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Maksims I.Ruņģe   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1794  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Transporta ministru video formāta padomē 2020.gada 28.septembrī"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1799  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības augsta līmeņa tūrisma ministru 2020.gada 28.septembra neformālajā video konferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1801  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas izmantošanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
4.1.  TA-1736  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.–2023.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards T.Trubača G.Trupavnieks I.Vasaraudze I.Komisare J.Šints K.Bāra I.Šteinbuka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1692  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumā Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-525
TA-1559 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešanu un tam nepieciešamo finansējumu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1685  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1788  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0222  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1792  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0221   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Truhanova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-1702  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Programmas rādītāju novērtējums aizdevumu programmai, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1699  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tiesas 2020.gada 11.jūnija spriedumu lietā C 206/19 KOB"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1797  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību nodrošināt papildus iemaksas Ārkārtas atbalsta instrumentā, lai nodrošinātu plašāku Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamību"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  SAN-184
 
MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu