Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 3.novembra kārtējās sēdes (plkst.10.00) un ārkārtas sēdes (plkst.13.00) darba kārtības (sēdes notiks attālināti) Protokols Nr.67

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 28.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 3.novembrī
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2015  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-48
TA-1368 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-734
TA-1992 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Upeslejas", Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1998  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1994  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-624
TA-1921 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1233
TA-1302 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-745
TA-1914 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-693
TA-1887 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2022  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2026  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2059  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.331 "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2063  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2073  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.455 "Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2074  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumos Nr.400 "Noteikumi par īpašā atbalsta mehānismu repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2095  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-878
TA-1176 
(2019.) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2042  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību""  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2032  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Kultūras ministrijai nekustamā īpašuma Doma laukumā 6, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Vārna J.Urtāns A.Gricenko I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2087  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2088  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2036  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns I.Bērziņa I.Cirse  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1997  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par informācijas nodrošināšanu starptautiskajām finanšu institūcijām attiecībā uz pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un tās radīto seku pārvarēšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  Ģ.Helmanis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2024  Informatīvais ziņojums "Par strukturālajām reformām iekšlietu nozarē"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2065  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2020.gada 9.novembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Zilgalvis I.Berķe  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-2081  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2020.gada 3.novembra Euro grupas un 2020.gada 4.novembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2094  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 10.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve A.Stīpniece-Pundore R.Virsis-Šneiders A.Čākure  Izskatīts MK sēdē 
_______________________________________________________________________________________________________________

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 2.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
ĀRKĀRTAS SĒDES

DARBA KĀRTĪBA

2020.gada 3.novembrī
plkst. 13.00 (attālināti)

I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

1.1. Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanas kapacitāti, kā arī par situāciju ģimenes ārstu praksēs (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele J.Perevoščikovs L.Cipule S.Veide S.Ņikišins

1.2. Informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu un higiēnas masku iegādi un rezervēm  (Izskatīts MK sēdē)
A.Pabriks J.Garisons M.Baltmanis

1.3. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele

II. Ministru kabineta lieta

2.1. TA-2034 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele

2.2. TA-2055 (jautājums tiks skatīts A sadaļā)  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele

Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis

1.4. TA-2103 (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"" (Izskatīts MK sēdē)
Ziņo: A.Pabriks

4.3.  SAN-225
 
MK 03.11.2020. sēdes protokols Nr.66  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu