Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 7.janvāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.30)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  29.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 7.janvārī
plkst. 12:30 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2595  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš (J.Reirs)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2438  Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā "Ziemeļi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-941
TA-2553 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Drabešu pagastā, Amatas novadā pirkšanu Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstībai un paplašināšanai"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-697
TA-2521 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi"stenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-614
TA-2384 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-835
TA-2418 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2524  Noteikumu projekts "Noteikumi par budžetu parāda instrumentu klasifikāciju"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-977
TA-2529 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma "Nātrītes", Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2460  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2563  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2409  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 16.septembra rīkojuma Nr.511 "Par humānās palīdzības sniegšanu Grieķijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-743
TA-2434 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2509  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  TA-2505  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.maija rīkojumā Nr.209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK un atlikts 
1.15.  VSS-892
TA-2526 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2447  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2446  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1607 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalstu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2445  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-709
TA-2062 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-775
TA-2444 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-774
TA-2329 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-708
TA-2193 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-470
TA-2132 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-471
TA-2299 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2473  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2570  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-245
TA-2455 
Noteikumu projekts "Izmantošanai pārtikā aizliegto augu un augu daļu noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-880
TA-2332 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-881
TA-2333 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-882
TA-2334 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-965
TA-2377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.754 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-727
TA-2353 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.819 "Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-460
TA-2145 
Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2571  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2601  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2602  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2604  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2605  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2618  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2642  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-2516  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2638  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-19  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-278
TA-1983 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Jansone R.Gintaute-Marihina J.Gaigals J.Dzelme  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2533  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr.10.1.3. 0/19/TP/002 "Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā" īstenošanas termiņa pagarināšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2649  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)

(Slēgtā daļa)

4.1.  TA-464  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420200018  Administratīvā apgabaltiesa  T.Linkaits  L.Priedīte-Kancēviča B.Jirgena   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
5.1.  TA-13  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Covid-19: vakcinācijas stratēģijas ieviešanas plāns"  Veselības ministrija  A.Pabriks (VM)  D.Zavadska S.Henkuzens  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-18  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Veselības ministrija  A.Pabriks (VM)    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-33  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits (A.Pabriks)  D.Merirands L.Priedīte-Kancēviča  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-29  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms R.Aleksejenko   Izskatīts MK un atlikts 
5.5.  TA-30  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms R.Aleksejenko   Izskatīts MK un atlikts 
5.6.  TA-31  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms R.Aleksejenko   Izskatīts MK un atlikts 
5.7.  SAN-9
 
MK 07.01.2021. sēdes protokols Nr.2  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu