Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 8.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks daļēji attālinātā veidā) (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  31.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 8.aprīlī
plkst. 10:00 (daļēji attālinātā veidā)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1073
TA-577 
(jautājumu attālināta izskatīšana sēdes atklātajā daļā sāksies orientējoši plkst.12.00) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš (J.Reirs)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-897
TA-2273 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-41
TA-568 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-101
TA-675 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rēzes" Drabešu pagastā, Amatas novadā pirkšanu Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstībai un paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-734  Rīkojuma projekts "Par iemaksu Eiropas Demokrātijas fondā NVO platformas cilvēktiesību pārkāpumu Baltkrievijā dokumentēšanai atbalstam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-36
TA-724 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-725  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023.gadam""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-921
TA-729 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-696  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 5.maija rīkojumā Nr.246 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-114
TA-615 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tvaika ielā 7B, Jēkabpilī, pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-669  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-772
TA-554 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-771
TA-555 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-65
TA-629 
Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-68
TA-576 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-668  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-82
TA-1991 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1006
TA-541 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-909
TA-542 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-46
TA-543 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-461
TA-50 
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-54
TA-692 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-144
TA-672 
Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baraviķu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-126
TA-704 
Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P104 rekultivētā zeme" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-77
TA-705 
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Šķirsteņi" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-107
TA-706 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-169
TA-730 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-739  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-770  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-771  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-772  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-735  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra noteikumos Nr.117 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-676  Rīkojuma projekts "Par Anitu Šķinumu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Šķinuma  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1031
TA-297 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  L.Zommere Z.Liepiņš A.Hermanis L.Liepa K.Būmeisters K.Kazāks I.Pelša J.Linkeviča S.Bāliņa A.Melnūdris A.Vanags I.Liepiņa I.Smirnova  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-861
TA-405 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  V.Ernstsone  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-652
TA-443 
(atbalstīts VSS) Plāna projekts "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.-2027.gadam"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-440
TA-1359 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins K.Bāra P.Leiškalns S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-17
TA-567 
Informatīvais ziņojums "Par bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izpildi"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-659  Informatīvais ziņojums "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" ietvaros sasniegtajiem rezultātiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Laipniece I.Kreišmanis D.Stepanovs   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-994
TA-689 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 7.novembra spriedumu lietā Nr.2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-758  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns   L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-581  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām)  Tiesībsargs  R.Petraviča  J.Jansons A.Lāce  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ministru kabineta lieta (II)
6.1.  TA-786  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme L.Cipule D.Heiberga J.Perevoščikovs S.Ņikišins   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-787  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme Z.Stade E.Juhņēviča   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-815  (iekļauts papildus) Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme A.Jokste K.Tigule A.Trupovniece L.Freivalde A.Saveļjevs Z.Vestfals  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-794  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem nomas ieņēmumu krituma kompensācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme M.Vanags  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-782  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-799  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā, dejā un sportā) izglītības pedagogu un atbalsta personāla vienreizēju piemaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Gintaute-Marihina M.Kosareva S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-791  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-558  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atsevišķu Zāļu valsts aģentūras speciālistu prioritāru vakcināciju pret Covid-19"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-813  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-819  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme A.Jokste K.Tigule A.Trupovniece L.Freivalde A.Saveļjevs Z.Vestfals  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-828  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-797  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse A.Zitcere S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-802  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2021.gada 8.-11.aprīļa Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku valdes pavasara sanāksmēs izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
8.1.  TA-722  Informatīvais ziņojums "Par Baltkrievijas Republikas atomelektrostacijas atbilstību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
9.1.  TA-565  (MK sēdi sāk ar Slēgto daļu klātienē sadalījumā pa atsevišķām telpām) Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi loģistikas risinājumiem, lai nodrošinātu Latvijā ražotās pārtikas un rūpniecības, kā arī pirmās nepieciešamības importa preču rezervju veidošanu krīzes un kara situācijās, kā arī to izplatīšanu"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-566  Informatīvais ziņojums ""Par Nacionālo bruņoto spēku bezpilota lidaparātu sistēmu ieviešanu" otrā posma izpildi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-334  (jautājuma izskatīšana atlikta) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
9.4.  TA-333  (jautājuma izskatīšana atlikta) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
9.5.  2021-TA-3s,  Slepeni    A.Pabriks     

Izskatīts MK sēdē

9.6.  2021-TA-5k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Konfidenciāli    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē 

9.7.  TA-796  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
9.8.  TA-816  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
9.9.  SAN-81
 
MK 08.04.2021. sēdes protokols Nr.32  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu