Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 15.jūnija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00) (MK sēdi sāks ar VII.sadaļu Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa))

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  10.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 15.jūnijā
plkst. 10:00

(MK sēdi sāks ar VII.sadaļu Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa))

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-257
TA-1171 
(jautājumu izskatīšana sēdes atklātajā daļā sāksies plkst.13.00) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-120
TA-1173 
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-119
TA-1172 
Noteikumu projekts "Izglītojamo, kuri piedalās valsts aizsardzības mācības nometnē, un jaunsargu veselības aprūpes izdevumu samaksas kārtība"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1336  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1335  Rīkojuma projekts "Par mobilizācijas pieprasījumu sagatavošanu un izsniegšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-2
TA-831 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405–20 "Būvju tehniskā apsekošana""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-3
TA-833 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1290  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-163
TA-1272 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1056
TA-1124 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-254
TA-1163 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1279  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-166
TA-1199 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-147
TA-1195 
Noteikumu projekts "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-331
TA-1221 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.288 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1069  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-150
TA-1203 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-374
TA-1332 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Augustkalns", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-318
TA-1122 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-365
TA-1317 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta apliecības un deputāta nozīmes paraugu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-274
TA-1297 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija  N.Puntulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-458
TA-1350 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1376  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 18.maija rīkojumā Nr.332 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 109.sesijā Ženēvā""   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1021
TA-1379 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1367  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""  Veselības ministrija  M.Golubeva (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-208
TA-1134 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-683
TA-718 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-292
TA-1188 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  L.Buceniece S.Jantone K.Ploka J.Plūme D.Kalsone I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-384
TA-1318 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma" finansētā projekta "Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai" īstenošanai"  Labklājības ministrija  G.Eglītis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1417  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  M.Golubeva (VM)  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1418  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  M.Golubeva (VM)  E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns Z.Stade S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1406  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par notekūdeņu monitoringu Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  N.Puntulis (ZM)  A.Bērziņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1394  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1395  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"   Finanšu ministrija  J.Reirs   S.Jantone K.Ploka J.Plūme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1398  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  S.Jantone K.Ploka J.Plūme R.Gintaute-Marihina L.Liepiņš H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1349  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  A.Ozola D.Vilkaste S.Jantone K.Ploka J.Plūme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1390  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1458  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  K.Bērziņš J.Feldmane S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1410  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands L.Priedīte-Kancēviča A.Kokars K.Bērziņš J.Feldmane S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1456  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  M.Golubeva (VM)  K.Bērziņš J.Feldmane S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-1465  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands A.Novikova K.Bērziņš J.Feldmane S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-1466  (iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  R.Kārkliņš L.Lejiņa K.Bērziņš J.Feldmane S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-1464  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme K.Bērziņš J.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-1457  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr.33 26.§) rīkojumā Nr.247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirto līdzekļu daļēju pārvirzi"  Veselības ministrija  M.Golubeva (VM)  B.Kņigins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme E.Juhņēviča   Izskatīts MK sēdē 
4.16.  TA-1440  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1439  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 22.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve R.Brusbārdis S.Apala A.Butāne R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1450  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2021.gada 24.-25.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve R.Brusbārdis A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1451  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2021.gada 17.jūnija Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdes, Euro grupas un 2021.gada 18.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss S.Āmare-Pilka S.Ozola S.Jantone K.Ploka   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1454  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 21.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
6.1.  TA-1284  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa D.Klinsone   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1393  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par dezinfekcijas līdzekļu piešķiršanu NATO Pandēmijas atbalsta trasta fondam" un rīkojuma projekts "Par dezinfekcijas līdzekļu piešķiršanu NATO Pandēmijas atbalsta trasta fondam"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1434  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma valdes sēdē"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks A.Deksne S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-347  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2020.) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420146920  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  M.Golubeva (VM)  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
7.1.  2021-TA-12k,  (MK sēdi sāks ar Slēgto daļu) Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

7.2.  TA-1166  Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1357  Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1374  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  SAN-123
 
MK 15.06.2021. sēdes protokols Nr.48  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu