Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 22.jūnija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 16.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 22.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-423
TA-1384 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1400  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-97
TA-953 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-378
TA-1292 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-281
TA-1267 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-284
TA-1273 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Brīvības ielā 36, Stendē, Talsu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-325
TA-1274 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra rīkojumā Nr.48 "Par būves Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-196
TA-1175 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-818
TA-1174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-72
TA-1151 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-392
TA-1337 
Rīkojumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1365  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra rīkojumā Nr.97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1342  Noteikumu projekts "Muzeju akreditācijas noteikumi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-113
TA-1008 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-674
TA-1354 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-6
TA-1306 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V1132" Bikstu pagastā, Dobeles novadā nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-193
TA-1329 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1187" Pāvilostā, Pāvilostas novadā nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-829
TA-1330 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Mētru ielas daļa" Garkalnes novadā nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-358
TA-1265 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-685
TA-502 
Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-966
TA-1248 
Noteikumu projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-463
TA-1366 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1303  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-5
TA-1296 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-401
TA-1231 
Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-404
TA-1275 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""   Zemkopības ministrija  K. Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-337
TA-1276 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-430
TA-1298 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-339
TA-1232 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-340
TA-1230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-184
TA-1389 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-241
TA-1391 
Noteikumu projekts "Īpašās veterinārās receptes aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1288  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra noteikumos Nr.750 "Kārtība, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1289  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra noteikumos Nr.749 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021.gadā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1293  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-200
TA-1304 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1475  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1423  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-381
TA-1493 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1470  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-673
TA-1377 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1474  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-1430  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-1431  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-317
TA-1148 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-830
TA-1136 
Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  I.Saleniece D.Jansone G.Arāja K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1459  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Carnikavas novada domes projekta Nr.5.5.1.0/17/I/006 "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"" īstenošanas termiņa pagarināšanu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  TA-1220  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Gribam sportot tagad")  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Muižniece  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-581  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām)  Tiesībsargs  G.Eglītis  K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1536  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par starpministriju darba grupas klimata politikas koordinācijai izveidi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (II)
5.1.  TA-1485  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1486  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns Z.Stade K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1482  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore K.Ploka J.Plūme H.Danusevičs  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1433  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Izglītības un zinātnes ministrijai"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  R.Gintaute-Marihina M.Kosareva K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1509  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 18.marta rīkojumā Nr.176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ""  Labklājības ministrija  G.Eglītis  K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1386  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 17.februāra rīkojumā Nr.96 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  Z.Ķikāns Dz.Lejniece J.Gaigals K.Ploka J.Plūme R.Irklis   Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1407  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mājputnu nozarē"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  Z.Ķikāns Dz.Lejniece J.Gaigals K.Ploka J.Plūme R.Irklis   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1435  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  Z.Ķikāns Dz.Lejniece J.Gaigals K.Ploka J.Plūme R.Irklis   Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1408  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1428  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1563  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  B.Kņigins K.Bērziņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1570  (iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  E.Severs S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-1565  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Āzis Z.Gailume-Zohara S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme   Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1564  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  L.Stauvere Z.Gailume-Zohara S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-1562  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Radošo personu nodarbinātības programma" īstenošanu"   Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1541  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 28.–29.jūnija sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1557  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par nostāju Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Iekļaujošajā platformā attiecībā uz nodokļu uzlikšanas digitālajai ekonomikai risinājumu pamata elementiem"   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins A.Kaļāne A.Birums   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

7.1.  TA-1453  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju saistībā ar likuma "Par valsts budžetu 2021.gadam" 31.panta izpildi  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1455  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnām pret Covid-19 (Moderna un Valneva)"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  B.Kņigins S.Bokta Z.Rugāja K.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  SAN-130
 
MK 22.06.2021. sēdes protokols Nr.49  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu