Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 29.jūnija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  21.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 29.jūnijā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-362
TA-1328 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"   Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-371
TA-1325 
Likumprojekts "Grozījums Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"   Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-326
TA-1270 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-312
TA-1351 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra noteikumos Nr.669 "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis""   Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1383  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja budžetā un OECD"  Ārlietu ministrija  N.Puntulis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-280
TA-1355 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-343
TA-1388 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.550 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1449  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1424  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK un atlikts 
1.10.  VSS-446
TA-1425 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1472  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumos Nr.333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1445  Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju 2021.gadam sadalījumu Inčukalna novadam, Ropažu novadam un Siguldas novadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-296
TA-1397 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-467
TA-1427 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Bordāns (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-470
TA-1429 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""   Labklājības ministrija  J.Bordāns (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-397
TA-1471 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1419  Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-305
TA-1432 
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-306
TA-1404 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pietura 4 Vēji", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-427
TA-1282 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-456
TA-1510 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Tieslietu ministrija  T.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1348  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 1.decembra noteikumos Nr.721 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-457
TA-1446 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-130
TA-1380 
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-11
TA-1444 
Noteikumu projekts "Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-364
TA-1506 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumos Nr.149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-226
TA-1381 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 5-12, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1480  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Vitenbergs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1560  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumā Nr.469 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)"   Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-511
TA-1582 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.707 "Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas""   Ārlietu ministrija  N.Puntulis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1529  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1555  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr.408 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1556  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1568  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Vitenbergs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-468
TA-1533 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""  Labklājības ministrija  J.Bordāns (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-981
TA-960 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1511  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""   Labklājības ministrija  J.Bordāns (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-398
TA-1569 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-372
TA-1583 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-268
TA-1585 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-738
TA-175 
(iekļauts papildus) (2019.) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1524  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1331  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu I.Ruskulim"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  I.Ruskulis I.Vanaga D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-395
TA-1704 
(2020.) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1473  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža K.Miļevska I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-5
TA-2393 
Pamatnostādņu projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Vērzemnieks L.Batalauska S.Jantone K.Ploka O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-882  Informatīvais ziņojums "Par valsts autoceļu attīstību no 2020.līdz 2040.gadam"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits   T.Vectirāns M.Lazdovskis A.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-367
TA-1358 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienotā kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.novembra regulas Nr.2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1534  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas cilvēktiesību ziņojuma izskatīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 3.ciklā"   Ārlietu ministrija  N.Puntulis (ĀM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1549  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1550  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns Z.Stade S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1437  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1574  (iekļauts papildus) Informācija par Covid-19 saslimstības sociālekonomisko analīzi  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  J.Salmiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1528  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1508  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1341  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1546  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  J.Butņicka S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1547  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  J.Butņicka S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1584  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1561  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1596  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  K.Bērziņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1597  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  K.Bērziņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-1603  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  E.Severs K.Bērziņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1602  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Bērziņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

6.1.  TA-1447  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023.gadā"  Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)  K.Rudzīte-Stejskala  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1592  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas atbalstu ekonomikas atveseļošanai, ambīcijām klimata jomā un iespējamu darbības paplašināšanu Subsahāras Āfrikā un Irākā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda S.Jantone K.Ploka   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  SAN-131
 
MK 29.06.2021. sēdes protokols Nr.50  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu