Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 17.augusta sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  12.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 17.augustā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-485
TA-1735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.augusta noteikumos Nr.544 "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-515
TA-1829 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.40 "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-607
TA-1800 
Rīkojuma projekts ''Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā''  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1836  Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas atbalsta finansējuma piešķiršanu maģistra līmenī studējošajiem lietišķās pētniecības jomā"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-606
TA-1819 
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes koledžas mācību poligona "Janapole" Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, infrastruktūras uzlabošanu"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-44
TA-1736 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Valmieras novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-391
TA-1382 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1775  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-23
TA-1773 
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-449
TA-1788 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-566
TA-1766 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-978
TA-1717 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Karlīnes ielā 38, Ventspilī, nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-512
TA-1765 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 113, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-454
TA-1652 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-192
TA-1776 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-255
TA-1833 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-502
TA-1847 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1859  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1059
TA-1824 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-584
TA-1768 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Aizstrautnieki", Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-533
TA-1770 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zastavnieki", Stradu pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1890  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1850  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1852  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumos Nr.718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1860  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-409
TA-1731 
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-517
TA-1729 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājā, nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1874  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-506
TA-1781 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-520
TA-1927 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1941  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs D.Laipniece  Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1943  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs D.Laipniece  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1846  Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatam"   Finanšu ministrija  J.Reirs  M.Kozlovs   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-128
TA-1814 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1913  Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1914  Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1915  Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-514
TA-1853 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""   Labklājības ministrija  G.Eglītis  J.Muižniece B.Ingiļāvičute J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-1888  Protokollēmuma projekts "Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Irēnu Kucinu"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1955  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1957  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  J.Plūme I.Bērziņa L.Jaunroze  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-435
TA-1670 
Plāna projekts "Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam"  Labklājības ministrija  G.Eglītis  E.Celmiņa J.Muižniece   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-436
TA-1733 
Plāna projekts "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam"  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-499
TA-1789 
Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2021.-2023.gadam"  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1359  Informatīvais ziņojums "Par atbalstu bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Olafsone R.Poznaks A.Kulbergs R.Kašs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1375  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 5.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.38 2.§ 4.punkts) dotā uzdevuma izpildi"   Ministru prezidents  A.K.Kariņš  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-1505  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai (par nepieciešamo finansējumu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomei)  Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (II)
6.1.  TA-1924  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins J.Plūme I.Jaunzeme I.Vanaga I.Dundure I.Grolle  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1925  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča I.Milaševiča Ā.Kasparāns Z.Stade J.Plūme I.Jaunzeme I.Vanaga I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1881  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1919  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1856  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1857  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.453 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1949  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1942  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  G.Eglītis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1960  (iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1956  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  K.Bērziņš J.Feldmane J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1828  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1958  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1961  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-1810  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Plūme G.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)

(slēgtā daļa)

7.1.  TA-1685  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1589  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-29-03  Satversmes tiesa  D.Pavļuts  I.Šķiņķe  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-39  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Eiropas Savienības tiesai prejudiciālā nolēmuma lietā C-530/20 (Satversmes tiesas lietas Nr.2020-02-0306)  Satversmes tiesa  D.Pavļuts   I.Šķiņķe  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1928  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas prasījumu tiesību pret Landmont Limited cesiju"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa J.Rozenbergs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
8.1.  2021-TA-8s,  (iekļauts papildus) Slepeni    A.Pabriks     

Izskatīts MK sēdē

8.2.  TA-1892  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1964  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  SAN-147
 
MK 17.08.2021. sēdes protokols Nr.56  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu