Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  19.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 24.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
0.1.  2021-TA-14k,  (iekļauts papildus) Konfidenciāli    A.Pabriks     
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
0.2.  TA-2036  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
0.3.  TA-2039  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-87
TA-1837 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 

 

1.2.  VSS-231
TA-1780 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-230
TA-1622 
Likumprojekts "Akciju atpirkšanas likums"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-601
TA-1805 
Noteikumu projekts "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-600
TA-1887 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-405
TA-1921 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-543
TA-1787 
Rīkojuma projekts "Grozījumi ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-604
TA-1813 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1811  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2020.gadu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-568
TA-1786 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-602
TA-1812 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-454
TA-1820 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-256
TA-1841 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1839  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-611
TA-1917 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-585
TA-1769 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Būmaņi", Smārdes pagastā, Engures novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-553
TA-1842 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-532
TA-1840 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Priedāji-2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas pirkšanu"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-202
TA-1806 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1922  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-360
TA-1893 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija noteikumos Nr.357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-471
TA-1873 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.685 "Prasības uztura bagātinātājiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-62
TA-1894 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-562
TA-1872 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1937  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1963  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1966  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1939  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1945  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1992  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1935  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumos Nr.4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-861
TA-405 
Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  V.Ernstsone  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1886  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1959  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu un noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nodrošināšanu Liepājas Jūrniecības koledžas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta īstenošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-446  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu darbībām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Zača A.Buza  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  TA-1364  Atbildes projekts tiesībsargam (par bezmantinieka mantas apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izdevumu segšanu)  Tiesībsargs  J.Reirs  L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1462  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par situācijas izpētes darba grupas izveidi)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ministru kabineta lieta (II)
5.1.  TA-1986  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule I.Grolle S.Ņikišins J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1987  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča I.Milaševiča Ā.Kasparāns Z.Stade J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1965  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2030  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  K.Bērziņš J.Feldmane J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2031  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  B.Kņigins J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2033  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  D.Pavļuts  B.Kņigins J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2002  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2021  Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards I.Šteinbuka T.Trubača N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare K.Ketners J.Šints, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, NEPLP, Tiesībsarga biroja, SPRK, Prokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Tieslietu padomes, LPS, LTRK, LDDK un LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2001  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2022.-2024.gadā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Vasaraudze J.Burģe N.Sakss I.Šņucins K.Bāra J.Rozenbergs J.Salmiņš, LDDK, LTRK, LBAS, LPS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2015  Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks M.Trautmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2016  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners T.Trubača J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2012  Informatīvais ziņojums par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2022., 2023. un 2024.gadam  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners T.Trubača J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2014  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" radītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks M.Trautmanis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2029  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2021.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2236  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (I)

(slēgtā daļa)

8.1.  TA-1627  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-31-0103   Satversmes tiesa  J.Vitenbergs  D.Skoruks  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-600  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420140921  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  D.Pavļuts  Ģ.Jirgensons  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2032  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un atteikšanos no Janssen vakcīnu piegādes 2022. gada II ceturksnī"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  I.Kaupere Z.Rugāja I.Milaševiča V.Šķēle B.Kņigins U.Dumpis J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  SAN-149
 
MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu