Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 31.augusta sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  25.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 31.augustā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1901  Likumprojekts "Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā"   Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-767
TA-1186 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-565
TA-1818 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-545
TA-1790 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1993  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-701
TA-1952 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1882  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1948  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-531
TA-1844 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-625
TA-1849 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-387
TA-1854 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-201
TA-1870 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-492
TA-1865 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-493
TA-1869 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-411
TA-1876 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 24.marta noteikumos Nr.184 "Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-410
TA-1889 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1088
TA-1802 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1005
TA-1940 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-619
TA-1938 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2034  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2035  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2061  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1968  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2051  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""   Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2027  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2004  Rīkojuma projekts "Par Mairu Rozi"   Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts (IEM)  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-592
TA-1900 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  E.Baldzēns K.Rācenājs N.Preisa K.Zonberga I.Vanaga K.Kinča  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-540
TA-2047 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"   Ministru prezidents  A.K.Kariņš  E.Baldzēns K.Rācenājs N.Preisa K.Kinča  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-593
TA-1897 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-594
TA-1988 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi""   Ministru kabinets  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-597
TA-1898 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu""  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-596
TA-1899 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš    Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  VSS-595
TA-1989 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Instrukcijas projekts "Vienotā uzdevumu izpildes kontroles kārtība Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā"   Ministru kabinets  A.K.Kariņš    Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  VSS-557
TA-1947 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Kalsone M.Kosareva L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-294
TA-1295 
Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  R.Vesere D.Vilkaste A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2077  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts (IEM)  J.Plūme I.Bērziņa L.Jaunroze  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-434
TA-1799 
Pamatnostādņu projekts "Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Labklājības ministrija  G.Eglītis  J.Muižniece D.Jakaite J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1991  Informatīvais ziņojums "Par vienota Latvijas valsts tēla ieviešanas stratēģiju"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Rožkalns G.Krols J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2042  Informatīvais ziņojums "Par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 5.–7.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-655
TA-1951 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par digitālā augstuma modeļa pamatdatu sagatavošanas un atjaunošanas optimālo ciklu un tā finansiālo ietekmi"  Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-656
TA-1950 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu resursiem Latvijas Republikas–Lietuvas Republikas valsts robežas redemarkācijas ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu nodrošinājumam"   Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2079  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru padomes ārkārtas 2021.gada 31.augusta sanāksmi par situāciju Afganistānā  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2049  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins I.Vanaga I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2050  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča I.Milaševiča Ā.Kasparāns Z.Stade I.Vanaga J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2052  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2076  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2084  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  I.Kampāne R.Kārkliņš I.Vanaga J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2085  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.maija noteikumos Nr.308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  R.Kārkliņš E.Severs A.Rudzīte I.Vanaga J.Plūme S.Ālmane  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2086  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  L.Buceniece R.Kārkliņš A.Rudzīte I.Vanaga J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
5.8.  TA-2087  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2089  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Apsīte J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2090  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  K.Bērziņš J.Feldmane J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2093  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2021.gada 30.jūlija ārkārtas sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 1.§) "Likumprojekts "Vakcinācijas loterijas likums"""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2041  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0294   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2066  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo aizsardzības ministru sanāksmi 2021.gada 1. un 2.septembrī Brdo, Slovēnijā  Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)  G.Brūmane–Gromula  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2072  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo 2021.gada 2. un 3.septembra sanāksmi   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2078  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 6.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2080  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pozīciju par ilgtspējīgu finanšu jomā publicēto deleģēto aktu klimata jomā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere E.Šķibele E.Šimiņa- Neverovska L.Kļaviņa J.Pastušenko E.Šaicāns R.Vesere K.Gāga R.Kašs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)

(slēgtā daļa)

7.1.  TA-1878  Programmas rādītāju novērtējums Kredītu garantijas krīzes risinājuma programmas – portfeļgarantijas   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1929  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1944  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail" finansējumu 2021.gadam"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands K.Eņģelis O.Bērziņa J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2054  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore H.Skarbnieks  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2017  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Konceptuālais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 20.papildināšanā (IDA20)"   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere I.Forda  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2048  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra rīcībā esošiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu apjomiem un tā turpmāku darbību"  Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)  E.Kopeika M.Baltā   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2038  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas iemaksām Eiropas Savienības ārpusbudžeta fondā "Eiropas miera mehānisms""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2088  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret Covid-19 Sanofi un Pfizer/BioNTech (Comirnaty) iegādi"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  I.Kaupere Z.Rugāja I.Milaševiča V.Šķēle B.Kņigins G.Ozoliņa J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2094  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-2099  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende K.Panteļējevs  Izskatīts MK sēdē 
7.11.  SAN-153
 
MK 31.08.2021. sēdes protokols Nr.58  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu