Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 8.oktobrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 12.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)
1.1.  TA-2478  Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokolllēmumu (prot.Nr.49 11.§) "Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Tiknuss   Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-523
TA-1880 
Jautājums svītrots  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
2.2.  VSS-782
TA-2557 
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  L.Kirša  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2349  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  U.Augstkalns L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2350  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  U.Augstkalns L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2351  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos un sedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  U.Augstkalns L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1120
TA-2656 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-932
TA-2404 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Azurg", Litavniekos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-853
TA-2439 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-755
TA-2443 
Noteikumu projekts "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Danilāns  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-862
TA-2391 
Noteikumu projekts "Vīzu noteikumi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2693  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-884
TA-2620 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-795
TA-2627 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-948
TA-2494 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Matrožu ielā 9, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-748
TA-2535 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  R.Vējonis  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-793
TA-2373 
Jautājums svītrots  Tieslietu ministrija       
2.17.  TA-2698  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-771
TA-2415 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-898
TA-2429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-726
TA-2501 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-971
TA-2547 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-193
TA-2486 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.378 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-994
TA-2548 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-774
TA-2488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-844
TA-2422 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-491
TA-2688 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Kaļāne I.Smirnova  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2667  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  J.Gaigals I.Brante S.Rāzna  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2657  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2658  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2601  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas 2009.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"  Finanšu ministrija  E.Repše  G.Medne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2441  Atbildes projekts Tiesībsargam  Tiesībsargs  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-3037
 
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 34.§) "Protokollēmuma projekts "Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu"" 7.punkta izpildi  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1046  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"  Finanšu ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1081
TA-2691 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ostas 33, Ventspilī nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-551
TA-2446 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veidā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasības tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-824
TA-2694 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.926 "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Grosbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-825
TA-2695 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Grosbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-871
TA-2705 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"   Kultūras ministrija  I.Dālderis  I.Gailīte-Holmberga  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2713  Rīkojuma projekts "Par 1991.gada barikāžu divdesmitās gadadienas atceres pasākumu plānu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2692  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-280  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"  Tieslietu ministrija  R.Vējonis  L.Betaga A.Vītols  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2718  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne I.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2722  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne E.Šneps  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2593  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  U.Augulis  A.Ozols  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.13.  TA-2676  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  U.Augulis  V.Līdaka  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.14.  VSS-981
TA-2699 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  B.Neimane  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2727  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2659  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2739  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  E.Martinsons R.Kārkliņš A.Griķis S.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2663  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2664  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-2537  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gadā aktīvo darba tirgus politikas pasākumu ieviešanai nepieciešamo finansējumu"   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Zvīdriņa D.Jakaite S.Uzuliņa   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2728  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Baumanis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2737  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 15.oktobra sanāksmei   Satiksmes ministrija  R.Vējonis  I.Kaupe  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2741  Latvijas Nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010.gada 14.oktobra sanāksmei   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2750  Latvijas nacionālā pozīcija "Par iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Melnace  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  VSS-878
TA-2470 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa V.Ekure D.Klinsone R.Šņuka  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
8.2.  TA-4022  (2008.) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42756508   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  E.Grēns O.Pugovičs I.Muižnieks S.Bileviča  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2327  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Tiknuss   
9.2.  TA-2632  Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu