Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 29.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks
Rīgā 2011.gada 25.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 29.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-187
TA-750 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-182
TA-710 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-57
TA-669 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-226
TA-696 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-225
TA-697 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-64
TA-530 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  I.Soloveja A.Strīķeris N.Titova  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-715  Rkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra rīkojumā Nr.16 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2011.gadā""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Vikmane  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1052
TA-313 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-62
TA-532 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Vestienas ielas sarkanajās līnijās, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-63
TA-445 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vestienas ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-956
TA-3289 
(atbalstīts VSS) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Fišers L.Kļaviņa J.Stengrevics A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-14
TA-568 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne R.Kosmane A.Smiltēna   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-16
TA-566 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece D.Kaļāne I.Veinberga  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-15
TA-569 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne L.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1115
TA-160 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Finanšu ministrija  A.Vilks  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-705  Rīkojuma projekts "Par Sabiedriskā labuma komisiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-629  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra rīkojumā Nr.742 "Par Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-93
TA-494 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lielajā ielā 56, Grobiņā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1483
TA-346 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1493
TA-633 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede   Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-22
TA-636 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-702  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-926
TA-243 
Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-695  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1208
TA-484 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-205
TA-2240 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Pabriks  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-203
TA-2229 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  A.Pabriks  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-204
TA-2228 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"  Tieslietu ministrija  A.Pabriks  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-146
TA-621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-101
TA-522 
Noteikumu projekts "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-283
TA-3021 
(atbalstīts VSS) (2010.) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 7.novembra rīkojuma Nr.714 "Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  A.Kužnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1450
TA-169 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanas maksu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1452
TA-354 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-723
TA-3255 
(skatīts VSS) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  A.Pabriks  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1033
TA-266 
(atbalstīts MKK) Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu projekts 2011. - 2016.gadam   Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-779
TA-413 
Koncepcijas projekts par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  U.Bisenieks A.Laurinovičs R.Guds  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-7
TA-407 
(skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu pieprasījumu un piešķiršanu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe L.Jevčuka  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-601  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ministru kabineta viedoklis Saeimas komisijām (par ministra tiesībām izdot normatīvos aktus)   Saeimas Juridiskā komisija  V.Dombrovskis A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-535  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Kampars  I.Apsīte G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-60
TA-492 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasības kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte L.Duntava B.Vītoliņa V.Gurtlavs D.Sīmanis G.Ševšeļeva M.Ruķers A.Babāne D.Spunde A.Hoteloviča I.Kazāka V.Kitovs R.Batura  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-642  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte L.Duntava B.Vītoliņa V.Gurtlavs D.Sīmanis G.Ševšeļeva M.Ruķers A.Babāne D.Spunde A.Hoteloviča I.Kazāka  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  SAN-398
 
Atbildes projekts Tiesībsargam  Latvijas Republikas Tiesībsargs  A.Vilks  A.Birums A.Kaļāne I.Veinberga  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-809  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 14.punkta izpildi (par izglītības sistēmas reformu)  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-637  Atbildes projekts Saeimas Eiropas lietu komisijai (par "Rail Baltica" projektu)  Saeimas Eiropas lietu komisija  U.Augulis  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-472  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par zemes nomas tiesisko attiecību reglamentāciju)   Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
7.1.  TA-719  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-721  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-722  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-797  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  A.Pabriks  I.Pujate  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-808  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Papildus iekļautie jautājumi
8.1.  TA-771  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par savstarpēju loģistikas atbalstu"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-760  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2011.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  VSS-239
TA-778 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-747  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-763  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Sīka  Izskatīts MK un atlikts 
8.6.  VSS-255
TA-772 
(jautājums tiks skatīts T sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""  Tieslietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.7.  VSS-230
TA-759 
(jautājums tiks skatīts T sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-748  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
8.9.  VSS-1415
TA-749 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.10.  TA-764  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.11.  TA-786  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
8.12.  TA-802  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
8.13.  TA-803  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
9.1.  TA-787  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2011.gada 4.-5.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
X. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
10.1.  TA-800  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 31.marta sanāksmei  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (I)
11.1.  TA-689  Jautājums svītrots   Ārlietu ministrija       
11.2.  TA-553  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis M.Aleksandrovs S.Vingre R.Karnīte J.Rītiņš A.Dekšenieks  Izskatīts MK un atlikts 
11.3.  TA-773  Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu regulārajiem iekšzemes un starptautiskajiem gaisa pārvadājumiem un darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4. aktivitātes "Lidostu infrastruktūras attīstība" īstenošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Vītoliņš G.Kristaps I.Aleksandroviča L.Betaga Ž.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu