Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 21.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 26.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-244
TA-996 
Noteikumu projekts "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-10
TA-638 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-979  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-34
TA-649 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-67
TA-675 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-47
TA-678 
Noteikumu projekts "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums"  Labklājības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-214
TA-805 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 100.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1505
TA-528 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-276
TA-975 
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju eksaminācijas inspektoriem"  Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-248
TA-974 
Noteikumu projekts "Rīcības plānā elektronisko sakaru tīkla nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ietveramā informācija, šā plāna izpildes kontroles kārtība un kārtība, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam"  Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-683  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""   Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-211  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-212  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-209  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-210  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-31
TA-790 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-216
TA-841 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1455
TA-670 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1000  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-294
TA-917 
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1520
TA-608 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2011.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-224
TA-825 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1005  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.378 "Noteikumi par kapitālsabiedrību sarakstu""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-845  Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-962
TA-3385 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-234
TA-981 
Noteikumu projekts "Samaksas kārtība komersantam par pakalpojuma sniegšanu – pārkāpuma ceļu satiksmē fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Elksnis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-235
TA-980 
Informatīvais ziņojums "Par plānotajiem organizatoriskajiem un tiesiskajiem pasākumiem, kas tiks veikti, lai nodrošinātu automātisko ātruma mērierīču efektīvu darbību, kā arī paredzamo ceļu satiksmes uzraudzības jomā iesaistīto personālresursu atslogošanu automātisko ātruma mērierīču darbības rezultātā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Locs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1014  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-732  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova I.Lācis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-553  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis R.Broks  M.Aleksandrovs S.Vingre U.Lapiņš M.Klēveris  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1019  Informatīvais ziņojums "Par esošā sliežu ceļa rekonstrukcijas "Rail Baltica" maršrutā projekta īstenošanu"  Satiksmes ministrija  R.Broks  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1040  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 17.punkta izpildi (par cilvēkresursu efektīvu pārvaldību publiskajā sektorā)  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1003  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.augusta noteikumos Nr.774 "Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1013  Latvijas nacionālās reformu programmas projekts "ES 2020" stratēģijas īstenošanai   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Barānovs Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1038  Latvijas Konverģences programmas projekts 2011.-2014.gadam  Finanšu ministrija  A.Vilks  A. Ūbelis L.Ozoliņa I.Sudare   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-280
TA-972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš M.Petroviča   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-637  Atbildes projekts Saeimas Eiropas lietu komisijai (par "Rail Baltica" projektu)   Saeimas Eiropas lietu komisija  R.Broks  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-766  Valdības viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā"   Saeimas Juridiskā komisija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1456
TA-728 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1027  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1035  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Dreimane  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1023  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1034  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto obligāto dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas īstenošanu 2012.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1036  Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Attīstības asociācijas rezolūcijas projekta "Starptautiskās Attīstības asociācijas 16.resursu papildināšana" apstiprināšanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1041  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2011.gada 2.–3.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1024  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (I)
9.1.  SAN-3301
 
Ierobežotas pieejamības informācija  Latvijas Valsts prezidenta kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1021  Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas konsultatīvajā grupā Kosovā"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Vikmane  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu