Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 13.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks
Rīgā 2011.gada 9.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 13.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1252
TA-3037 
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1203
TA-3039 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-347
TA-2667 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1180
TA-3054 
Likumprojekts "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3083  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1082 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2708  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 25.maija rīkojumā Nr.217 "Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1022
TA-2866 
Likumprojekts "Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem par izpilddirektoru valdes reformu"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-903
TA-2844 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3071  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-876
TA-2709 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-944
TA-2578 
Noteikumu projekts "Par 2008.gada Vēstuļu korespondences reglamentu un 2008.gada Vēstuļu korespondences reglamenta Noslēguma protokolu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-970
TA-2787 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1054
TA-2726 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1218
TA-3087 
Noteikumu projekts "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1217
TA-3085 
Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  VSS-170
TA-2458 
Noteikumu projekts "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-3058  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2981  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2982  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3041  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidošanu Latvijas dalības nodrošināšanai "Atvērtas pārvaldības partnerības" iniciatīvā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1057
TA-2961 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"" un informatīvais ziņojums "Par Grozījumu Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" projektā ietverto 8.divi prim punktu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste A.Priede  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3077  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija      Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-2300  Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"" izpildi" 3., 4. un 5. punktā doto uzdevumu izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Zitāns   Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-3040  Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2984  Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā" un informatīvais ziņojums "Par Valsts meža dienesta funkcionālo un strukturālo optimizāciju"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  A.Ozols A.Krēsliņš  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-710
TA-2238 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Stinka M.Dambis J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-3068  Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa vienkāršotā režīma ieviešanas iespējām mazajiem uzņēmumiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-700
TA-2098 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu, ieviešot cigarešu samazināta degšanas potenciāla prasības"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts   I.Apsīte L.Duntava B.Vītoliņa   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-909
TA-3027 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  Z.Liepiņa D.Klinsone  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1224
TA-3033 
Informatīvais ziņojums "Par iespēju nodrošināt ieceļotājiem Latvijā un izceļotājiem no Latvijas pēc robežas šķērsošanas saņemt īsziņu par attiecīgo valstu operatīvo dienestu telefona numuriem (110, 112, 113 u.c.)"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2397  Informatīvais ziņojums "Par kārtību, kādā tiek izvirzīti Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  SAN-2257
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 8.punkta izpildi (informācija par Starptautiskā finansiālā atbalsta izlietojumu)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Vilks  K.Āboliņš J.Jalovecka   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2841  Atbildes projekts Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai (par atbalstu Latvijas saiknei ar diasporu)  Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3038  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā")   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis  N.Garbars A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2875  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  L.Straujuma  A.Zitcere T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-766  Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā")   Saeimas Juridiskā komisija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3088  Par priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanos, tādejādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos  Veselības ministrija  I.Circene  A.Meimane M.Dzenītis O.Velmers K.Smilga A.Čakša I.Starkova A.Bērziņš K.Bāra I.Šņucins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.7.  TA-3082  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-3100  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Brūne E.Severs Ņ.Birjukova S.Freimanis   Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-3145  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.816 "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-607
TA-1808 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi un izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, un par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai maksājamās valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3115  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3116  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3117  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2767  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3144  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  VSS-1032
TA-2702 
(skatīts MKK) Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš K.Smilga   Izskatīts MK sēdē 
7.10.  VSS-1030
TA-2703 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš A.Bērziņš   Izskatīts MK sēdē 
7.11.  VSS-1031
TA-2704 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš I.Starkova   Izskatīts MK sēdē 
7.12.  VSS-1033
TA-2705 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš M.Dzenītis   Izskatīts MK sēdē 
7.13.  VSS-1034
TA-2706 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš A.Čakša I.Bluķe   Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-3159  Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-3121  Informatīvais ziņojums par 2011.gada 16.decembra Vispārējo lietu ministru padomi, kur aicināti ministri, kas atbildīgi par Kohēzijas politikas jautājumiem  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-3147  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 15.-16.decembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-3150  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2011.gada 19.decembra sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Drondina  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-3152  Latvijas nacionālās pozīcijas 2011.gada 14.decembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes ārkārtas sanāksmei Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  Z.Liepiņa L.Stauvere   Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-3158  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 13.-14.decembra sanāksmei   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  K.Pommere A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-2943  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420758910  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-3156  Par AS "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu  Satiksmes ministrija  A.Ronis  Dž.Innusa K.Krastiņš R.Martinsons Ģ.Rungainis M.Gauss V.Jakovļevs  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  2011-418-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietās "Bazjaks pret Latviju", "Kadiķis pret Latviju" un "Ņikitenko pret Latviju" izpildi    E.Rinkēvičs  I.Reine   
11.2.  2011-419-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju"    E.Rinkēvičs  I.Reine L.Priedīte – Kancēviča   
11.3.  2011-420-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Merzaļijevs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  I.Reine   
Skatīt protokolu