Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 14.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 13.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 14.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-856
TA-2205 
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1154
TA-2865 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1219
TA-3310 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-106  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.135 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-184  Par Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 30.§) "Par nodokļu piemērošanu attiecībā uz ārzonu darījumiem un iespējām šo kārtību pastiprināt" 2.punkta izpildi  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-991
TA-189 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2012.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-93  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.jūnija rīkojumā Nr.350 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1436
TA-283 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" iesnieguma projektu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-287  Par Ministru kabineta 2008.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 6.§) "Par Ministru kabineta tiesību aktu izpildes gaitu, kuros paredzēta valsts nekustamā īpašuma maiņa starp valsti un pašvaldību" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-929
TA-3254 
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-273  Par Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 28.§) "Par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1374
TA-59 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-280  Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
1.14.  TA-282  Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
1.15.  TA-199  Par Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 67.§) "Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2011.–2015.gadam"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-312  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3160  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis     
2.3.  VSS-1379
TA-269 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  L.Straujuma  V.Putāns S.Kauliņa D.Baltruma S.Lūse I.Odiņa-Laizāne L.Osīte K.Cirsis I.Pāže   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1399
TA-270 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  L.Straujuma  V.Putāns S.Kauliņa D.Baltruma S.Lūse I.Odiņa-Laizāne L.Osīte K.Cirsis I.Pāže  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1337
TA-146 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bākas iela 62, Mērsragā, Mērsraga novadā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Karlsons A.Šteinbergs S.Sproģe I.Angere N.Lizinska A.Rikveilis   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-277  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-3036  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības rogrammas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu""   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-316  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-330  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-325  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  TA-323  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1028 "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem""  Satiksmes ministrija  L.Straujuma  A.Lubāns N.Narvaišs A.Šults I.Koteļņikova   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-356  Rīkojuma projekts "Par V.Silenieka atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-357  Rīkojuma projekts "Par I.Antānes iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Antāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-343  Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-331  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme J.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-334  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības ārējās darbības finansēšanu 2014.-2020. gadam" un Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības attīstības palīdzību Āfrikas, Karību jūras un Klusā (ĀKK) okeāna valstīm – 11. Eiropas Attīstības fonds: Iekšējais nolīgums un Finanšu protokols"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Grinberga S.Rupjā  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-344  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju"  Satiksmes ministrija  L.Straujuma  E.Beļskis I.Tauriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-345  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu Nr.1336/97/EK"  Satiksmes ministrija  L.Straujuma  E.Beļskis I.Tauriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-348  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu"  Satiksmes ministrija  L.Straujuma  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-354  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 20.februāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Lukšo A.Priede K.Cirsis S.Sermole   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-335  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Publiskā iepirkuma likuma nepiemērošanu"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-216  Informatīvais ziņojums "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 2011.gadā rīkoto krīzes vadības mācību NATO CMX 11 secinājumiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons D.Giluce  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2012-58-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Beiere pret Latviju"     E.Rinkēvičs  I.Reine   
8.3.  TA-352  .  Satiksmes ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu