Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 20.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 16.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 20.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1025
TA-2557 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1050
TA-2584 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2393  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.363 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību""  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-518
TA-2312 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-941
TA-2517 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-875
TA-2446 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-887
TA-2422 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-669
TA-2037 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-47
TA-1237 
Noteikumu projekts "Mācību prakses organizēšanas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-144
TA-1230 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.309 "Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-143
TA-1238 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2444  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2606  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Polijas jauktajā kultūras un izglītības sadarbības komisijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2552  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1014
TA-2525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1413
TA-2238 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1422
TA-2239 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1426
TA-2240 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.805 "Dabas parka "Laukezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1420
TA-2205 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.23 "Dabas lieguma "Raķupes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1423
TA-2206 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2367  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 49.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2565  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 43.§) "Atbildes projekts Valsts prezidentam (par nomas maksas samazināšanas iespējām investoru piesaistīšanai)" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-492
TA-1763 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-482
TA-2265 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  SAN-2016
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Krastiņš A.Zeltiņš M.Augstmane  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-478
TA-1556 
(skatīts MK) Likumprojekts "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-172
TA-1899 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova V.Zoldnere  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-466
TA-2540 
Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijas projekts 2013.–2020.gadam  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-787
TA-2456 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vienotā stratēģiskā ietvara fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildes novērtējuma sagatavošanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2441  Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāju"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2389  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par likumprojektu "Priekšvēlēšanu aģitācijas likums")  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2528  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Remesovs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-2623  Informatīvais ziņojums "Par Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Garbars J.Lejs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-940
TA-2637 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2657  Informatīvais ziņojums "Par sadarbības stiprināšanu gāzes sektorā starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Polijas Republikas Ekonomikas ministriju"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Ābele D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2604  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" dāvinājumu (ziedojumu) nodibinājumam "Fonds Nāc līdzās""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  VSS-695
TA-2286 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam"  Kultūras ministrija  J.Bordāns  R.Klimkāne I.Bule  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2624  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam""   Kultūras ministrija  J.Bordāns  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2648  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2645  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  G.Arāja S.Šmīdlere J.Vītoliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2641  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-2627  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-2628  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-2614  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.13.  TA-2639  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-2640  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.15.  TA-2625  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2653  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26. un 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Kultūras ministrija  J.Bordāns  L.Kirša L.Menģelsone I.Stepiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2672  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26.-27.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1355  Precizētais atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-14-03   Satversmes tiesas kanceleja  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2012-370-k,    R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu