Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 27.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks
Rīgā 2012.gada 23.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 27.novembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
1.1.  2012-DV,    V.Dombrovskis     
1.2.  TA-2363  Protokollēmuma projekts "Saprašanās memoranda par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru otrais grozījums"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis  R.Daudišs  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-817
TA-2331 
Noteikumu projekts "Standartizācijas noteikumi militārajā jomā"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-895
TA-2332 
Likumprojekts "Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-933
TA-2445 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-932
TA-2449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2451  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2656  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ēku kompleksa Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, nomas maksas izdevumu segšanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-681
TA-2324 
Likumprojekts "Par Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas konvencijas grozījumiem"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2642  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2515  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.693 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānu 2010.–2012.gadam""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-988
TA-2664 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2392  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 49.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2667  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" un budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  S.Koritko  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2726  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  L.Rituma A.Zeltiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  2012-REZ-12/2012-MK.PROT-54#38-2132, MP rezolūcija  Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmāko administrēšanu"    D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2658  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu līgumā paredzētās izmaksu indeksācijas piemērošanu"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  I.Bule I.Builis   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2695  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par dzimumu līdztiesības jautājumiem)   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-1163
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Vēstules projekts Valsts prezidentam (par oficiālo publikāciju finansēšanas modeli)   Valsts prezidents  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2592  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  A.Ronis     
6.2.  VSS-1127
TA-2724 
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Attīstības Foruma samita organizēšanu 2013.gadā Rīgā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  Z.Liepiņa D.Klinsone  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2710  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevuma nosacījumu maiņu Rīgas Tehniskai universitātei, kurai sakarā ar akciju sabiedrību "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2711  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2704  Informatīvais ziņojums "Par Tautas frontes 25.gadu jubilejas pasākumiem"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  J.Garjāns  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2705  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  J.Garjāns  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-1109
TA-2709 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2707  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts policijas nodrošināšanā ar nepieciešamajiem transportlīdzekļiem un tai nepieciešamo finansējumu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2708  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" un budžeta apakšprogrammu 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2717  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2012.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"""" 24.6. un 36.1.apakšpunktā noteiktā finansējuma apgūšanu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2702  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2696  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2700  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-1071
TA-2703 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2721  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" darbības programmu sagatavošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  E.Puriņš I.Kravale A.Djakova   Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2722  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze S.Vaivode  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2499  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  L.Rituma A.Zeltiņš J.Jankoviča   Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-631
TA-2435 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  L.Rituma A.Zeltiņš J.Jankoviča   Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-603  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-2690  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-2689  Atbildes vēstules projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi")  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-2623  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ""un informatīvais ziņojums "Par Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Garbars M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2723  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  I.Circene  A.Eberhards E.Šadris I.Valtmane   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2699  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Komisijas piemēroto finanšu korekciju Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG 2000.-2006.gadam Baltijas jūras reģiona Kaimiņattiecību programmā INTERREG IIIB un INTERREG IIIC Ziemeļu zonas programmā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Kravale E.Puriņš A.Djakova   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2731  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 29.novembra sanāksmē izskatāmajos Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Zakovics  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2732  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Kravale E.Puriņš A.Djakova   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2735  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 1.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2163" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere I.Teibe   Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2736  Latvijas nacionālā pozīcija "Par lēmuma projektu par grozījumiem Kioto protokolā saskaņā ar šā protokola 3.panta devīto daļu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-2757  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 28.-29.novembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-2758  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 3.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-2759  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas nodibinājuma statūtiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina O.Zeile   Izskatīts MK sēdē 
8.9.  TA-2760  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulām par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un partneru attiecību lietās"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina O.Zeile K.Stepa  Izskatīts MK un atlikts 
8.10.  TA-2761  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra papildus argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere L.Miķelsone   Izskatīts MK sēdē 
8.11.  TA-2762  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2083" projekts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2526  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"  Finanšu ministrija  I.Circene  K.Āboliņš I.Zīlīte  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2727  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "METALLEKS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu