Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 30.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 30.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-740
TA-878 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""   Valsts kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-739
TA-876 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Valsts kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-741
TA-877 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā""   Valsts kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1213
TA-650 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  P.Strazdiņš V.Gurkovska  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-176
TA-736 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Saules ielā 137, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-612
TA-3030 
(atbalstīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1251
TA-496 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-696  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-851  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1278
TA-483 
Noteikumu projekts "Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-135
TA-557 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" paredzēto līdzekļu izmantošanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1025
TA-1035 
(atbalstīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-474
TA-2261 
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1158
TA-1291 
(2012.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1159
TA-1292 
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1160
TA-1294 
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1161
TA-1295 
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1162
TA-1296 
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1234
TA-581 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.781 "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-856  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1028
TA-619 
Noteikumu projekts "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-530  Par Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 31.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-128
TA-540 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-140
TA-561 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas iemaksai Eiropas Reģionālā dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centra (ERFP) budžetā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-903  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-904  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-136
TA-900 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju"   Aizsardzības ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-824  (saņemts iekšlietu ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-898  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende  A.Radiņš I.Knoka M.Lāce  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-790  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu lauku ceļu sakārtošanai 2014.–2020.gadam"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  J.Lazdiņš M.Dzelzkalēja N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-928  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2013.gada 2.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru neformālajā padomē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  L.Sīka B.Beinaroviča  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-885  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  A.Gaile  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-929  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2013.gada 2.-3.maija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-870  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu"  Aizsardzības ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2013-62-k,    V.Dombrovskis     
Skatīt protokolu