Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -  aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2013.gada 27.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 2.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1
TA-1399 
Instrukcijas projekts "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-312
TA-1272 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-325
TA-1432 
(jautājums tiks skatīts vienlaikus ar 3.4.jaut.) Rīkojuma projekts "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-326
TA-1433 
(jautājums tiks skatīts vienlaikus ar 3.4.jaut.) Rīkojuma projekts "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-332
TA-1435 
(jautājums tiks skatīts vienlaikus ar 3.4.jaut.) Rīkojuma projekts "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1004
TA-1161 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1099  Rīkojuma projekts "Grozījums Arhitektūras politikas pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-285
TA-1242 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1304  Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-751
TA-977 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-750
TA-920 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-752
TA-921 
Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-65
TA-1214 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V7" un "V9" Iecavas novadā nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-26
TA-1339 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V21" Mārupes novadā nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-243
TA-1082 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība""   Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-242
TA-1142 
Noteikumu projekts "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-415
TA-1257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-402
TA-1199 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1404  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-566
TA-1287 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1481  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1388  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-278
TA-1430 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  M.Jansone B.Baškere  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1283  Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa O.Zīds  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1424  Rīkojuma projekts "Par Jāni Načisčioni"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa J.Načisčionis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1413  Rīkojuma projekts "Par Ērika Škapara atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"  Finanšu ministrija  D.Pavļuts  B.Bāne D.Aleksandrova   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1414  Rīkojuma projekts "Par atļauju Baibai Bānei savienot amatus"  Finanšu ministrija  D.Pavļuts  B.Bāne D.Aleksandrova   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1416  Rīkojuma projekts "Par Baibas Bānes iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Finanšu ministrija  D.Pavļuts  B.Bāne D.Aleksandrova   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1417  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""  Finanšu ministrija  D.Pavļuts  B.Bāne D.Aleksandrova   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1447  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1112  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"" 3.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"" 3.punktā doto uzdevumu izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis V.Ķeņģis E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-368
TA-1426 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu"  Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis  L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1275  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumu izpildes nodrošināšanu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1474  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā Nr.448 "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietām""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1453  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1467  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1465  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1488  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Nelijas Jezdakovas atbrīvošanu no Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata"   Finanšu ministrija  D.Pavļuts  D.Aleksandrova  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1512  (iekļauts papildus) Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Izglītības un pētniecības ministrijas nodomu deklarāciju par sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2680  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2012.) Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2011.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1235  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar nepieciešamajiem pievadceļu rekonstrukcijas darbiem pirms robežšķērsošanas vietām "Terehova", "Grebņeva" un "Vientuļi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-603
TA-182 
Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju uztura bagātinātāju apritē un veicamajiem pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā"  Veselības ministrija  I.Circene  D.Arāja S.Sleže   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2985  (iekļauts papildus) (2012.) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību padotībā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  E.Papule I.Vārna S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1483  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Jansone A.Lapiņš E.Kubliņa L.Meņģelsone J.Vjakse P.Leiškalns   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1486  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādes progresu"  Finanšu ministrija  D.Pavļuts  A.Eberhards E.Šadris B.Kņigins D.Rancāne S.Silova A.Ozola I.Šimanska D.Grūberte L.Meņģelsone J.Vjakse P.Leiškalns   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-970
TA-1243 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  E.Rinkēvičs  H.Baranovs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1213  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1212  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-769  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  M.Pētermane T.Trubača D.Vilkaste S.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1412  (saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt līdz š.g. 6.augustam) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
4.6.  VSS-264
TA-1464 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu fiskālo un ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību un to efektivitāti"  Finanšu ministrija  D.Pavļuts  I.Šņucins I.Vaļģe L.Meņģelsone J.Vjakse P.Leiškalns A.Birums K.Rumba J.Butkēvičs K.Šēnhofs I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1466  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2013.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1443  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 28.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0239"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1449  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā"  Finanšu ministrija  D.Pavļuts  A.Birums I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1492  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-175/13 Liivimaa Lihaveis"   Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Pelše A.Djakova   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1276  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai administratīvajā lietā Nr.A420387913  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  Ž.Jaunzeme-Grende  J.Šumeiko   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1506  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par projekta iesniegšanu finansējuma saņemšanai NER300 atbalsta programmas ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1507  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību AS "Liepājas Metalurgs" situācijas risinājumu izstrādē"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  R.Martinsons I.Pinkulis I.Pommers K.Āboliņš A.Pauliņš I.Ķuzis A.Grišins G.Gudermanis A.Liepiņš D.Aniņš S.Jantone A.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu