Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 9.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 10.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1773
TA-3485 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijā Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3417  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1973
TA-3491 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1974
TA-3492 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.204 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu proporciju, pārdodot juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-3551  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-3553  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1498
TA-3490 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1628
TA-3285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA 7.Ietvara programma un citi)"""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1780
TA-3495 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2462  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1947
TA-3577 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1318
TA-3616 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1972
TA-3643 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.976 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1531
TA-2853 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3529  Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1731
TA-3302 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3453  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3482  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3564  Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3528  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3539  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-3534  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-3527  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3533  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-3537  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-3535  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-3538  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-133
TA-2679 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-3508  Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1868
TA-3477 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1916
TA-3530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1867
TA-3532 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1722
TA-3561 
Noteikumu projekts "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-3540  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1705
TA-3471 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.704 "Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1794
TA-3366 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas saturu un paraugu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-396
TA-3224 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1382
TA-3225 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1906
TA-3524 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1892
TA-3525 
Rīkojuma projekts "Grozījumi informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstā "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-3343  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1674
TA-3283 
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1778
TA-3364 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1702
TA-3429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1013
TA-3220 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" Īles pagastā, Auces novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1669
TA-3363 
Likumprojekts "Par Vienošanos par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1659
TA-3346 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995.gada 1.februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1670
TA-3347 
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1708
TA-3289 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-432
TA-3228 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1897
TA-3560 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-1786
TA-3420 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko testamentu reģistru"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-1787
TA-3512 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu izsniegšanas maksu no mantojumu reģistra un publisko testamentu reģistra"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-1713
TA-3295 
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas nolikums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-1986
TA-3575 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-528
TA-3428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-1677
TA-3422 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-1899
TA-3488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  TA-3033  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojuma Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  VSS-745
TA-3270 
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības stikla un stikla šķiedras ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-1812
TA-3200 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumā Nr.57 "Par koncepciju "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  TA-3173  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā Nr.248 "Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  TA-3442  Par Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 19.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""" izpildes termiņa pagarināšanu   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.51.  VSS-1719
TA-3460 
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.52.  VSS-1715
TA-3171 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.53.  VSS-1817
TA-3423 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.54.  VSS-1903
TA-3595 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.55.  VSS-1655
TA-3579 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.56.  TA-3614  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.57.  VSS-1915
TA-3571 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.58.  TA-3582  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2014.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmenī"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.59.  TA-3583  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2014.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.60.  TA-3584  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.61.  TA-3591  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2014.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.62.  TA-3581  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.63.  TA-3604  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.64.  VSS-1980
TA-3613 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.65.  VSS-729
TA-3504 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.66.  VSS-728
TA-3505 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.67.  TA-3602  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.68.  TA-3612  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.69.  VSS-998
TA-3580 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.70.  VSS-1676
TA-3587 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.71.  VSS-1856
TA-3593 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.72.  TA-3569  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.73.  VSS-1887
TA-3592 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.46 "Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.74.  TA-3627  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 9.novembra rīkojumā Nr.583 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.75.  TA-3603  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu Dimensijas Partnerības Transporta un Loģistikas jomā sadarbības turpināšana"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.76.  VSS-1533
TA-3310 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.77.  VSS-1701
TA-3400 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.78.  VSS-1651
TA-3308 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.79.  VSS-507
TA-3435 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.80.  TA-3645  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3549  Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
3.2.  TA-3655  Rīkojuma projekts "Par sabiedrisko komisiju 2013.gada 21.novembra Zolitūdes traģēdijas apstākļu izvērtēšanai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3611  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3502  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3601  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-3590  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.janvāra rīkojumā Nr.37 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  E.Turka O.Rubenis I.Bule L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-1012
TA-3610 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1030
TA-3331 
Pamatnostādņu projekts "Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Skrodele-Dubrovska  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-945
TA-3072 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Pamatnostādņu projekts "Par Akvakultūras daudzgadu stratēģiskām pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-753  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  A.Strīķeris D.Kurpniece  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3486  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2014.gadā noslēgtiem līgumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3462  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3599  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.novembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3617  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 17.resursu papildināšanā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Zitcere L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3640  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības sistēmas pilnveidošanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina A.Rukmanis R.Sjademe I.Bišofa A.Strode I.Krūms  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-3337  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par mājokļa īpašnieka un īrnieka tiesību samērošanu)  Tiesībsargs  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3511  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange V.Kononovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3513  Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumos radušos zaudējumu kompensēšanu 2013.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns N.Narvaišs A.Židkovs P.Salkazanovs I.Ošenieks   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3514  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Euro ieviešanas kārtības likumā noteikto pasākumu nodrošināšanai VAS "Latvijas Pasts""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis A.Salnājs  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3596  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai ar euro ieviešanas saistīto pasākumu nodrošināšanai 2013.gadā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis A.Salnājs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3607  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2013.gada 12.decembra sanāksmei un Ārlietu padomes 2013.gada 18.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  J.Bordāns  I.Lasis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3608  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 17.decembra sanāksmei   Ārlietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3646  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 16.-17.decembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3657  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 12.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3659  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2013.gada 13.decembrī Eiropas Savienības Vides padomei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3522  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3632  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-3633  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Livonia Print" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-3634  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Plantos" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-3635  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-3636  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2013-319-k,    J.Bordāns     
9.2.  TA-3574  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu 2014.gadā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-3594  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvās komitejas viedokli par Latviju"  Ārlietu ministrija  J.Bordāns  E.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu