Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 25.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Andris Vilks

Rīgā, 2014.gada 21.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 25.martā
plkst. 12:00
(pārtraukums no plkst. 12.45-13.45)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-2108
TA-379 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību jūras piesārņojuma negadījumu izraisīto seku novēršanā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-2125
TA-433 
Noteikumu projekts "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-2006
TA-362 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1862
TA-409 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-2050
TA-360 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-2086
TA-293 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1706
TA-157 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-2113
TA-314 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-495  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-156
TA-540 
Rīkojuma projekts "Par 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" rīkošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-542  Rīkojuma projekts "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-20
TA-508 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-21
TA-520 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-132
TA-457 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1860
TA-345 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-2103
TA-549 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-316  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-546  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-2056
TA-562 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-197
TA-563 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-565  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1967
TA-3 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2014.-2016.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-566  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-568  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-2077
TA-323 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-576  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-515  Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  I.Šimanska M.Klismets A.Dravniece  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1795
TA-554 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Vardarbības draudu novēršanas un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Strausa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-188
TA-574 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību veidlapu"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-442  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-390  Informatīvais ziņojums "Par subsidētajiem elektroenerģijas ražotājiem izvirzīto nosacījumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-552  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-410  Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas darba grupas Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei izdarītajiem secinājumiem, izvērtējot Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Baltiņš pret Latviju" un spēkā esošo normatīvo regulējumu, kas nosaka tiesas kā kriminālprocesa virzītāja kompetenci, pārbaudot un izvērtējot operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūtos pierādījumus"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-2117
TA-533 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par kopīgu interešu projektu attīstību enerģētikā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka D.Berkolde  Izskatīts MK sēdē 
3.6.    (iekļauts papildus) Par psihoaktīvo vielu aprites ierobežošanu     R.Kozlovskis I.Circene  J.Bekmanis    

Izskatīts
MK sēdē

3.7.  TA-585  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  U.Mikuts  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-570  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 7.sadaļā Intelektuālā īpašuma tiesības un 10.sadaļā Informācijas sabiedrība un mediji   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Lase  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2101  (2012.) Atbilde Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310  Administratīvā rajona tiesa  V.Dombrovskis  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-187  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420487913  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  V.Dombrovskis  M.Brencis J.Spiridonovs R.Šņuka K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-564  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-358  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Gorodcovs A.Mūrnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2015-83-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bērziņš pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
6.3.  2015-86-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Cēsnieks pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
6.4.  2015-87-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Veiss pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
6.5.  2015-91-k,    E.Rinkēvičs     
6.6.  2015-66-k,  Dienesta vajadzībām    E.Rinkēvičs V.Dombrovskis  I.Pētersone-Godmane    
6.7.  TA-587  Dienesta vajadzībām   Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Pētersone-Godmane A.Mellakauls U.Lielpēters  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu