Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes darba kārtība. Sēdes sākums plkst. 13.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss

Rīgā, 2014.gada  26.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 1.jūlijā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-328
TA-1148 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē""  Aizsardzības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-401
TA-1335 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā""  Aizsardzības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-199
TA-988 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1168  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1167  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-398
TA-3362 
(2013.) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-192
TA-986 
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-271
TA-1118 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-106
TA-1102 
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-2036
TA-1201 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes Kultūras mantojuma pārraudzības grupā"  Kultūras ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-158
TA-1103 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""  Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1105  Par Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 19.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-159
TA-939 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-305
TA-1301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-87
TA-1184 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
1.16.  VSS-306
TA-1217 
Noteikumu projekts "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-115
TA-1006 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "V2" Ķekavas novadā nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1699
TA-438 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1836
TA-3722 
(2013.) Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-74
TA-797 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1325  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-487
TA-1114 
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
1.23.  VSS-360
TA-1078 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-373
TA-1153 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-258
TA-1156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-375
TA-1269 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-538
TA-1403 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1521 "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-342
TA-1387 
(iekļauts papildus) Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1405  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošās Daugavas upes daļas un zemes zem tās nodošanu Kokneses novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-275
TA-1322 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-231
TA-1370 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-59
TA-1244 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zemgales prospektā 19A, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-448
TA-1389 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1395  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomikas ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1396  (iekļauts papildus) Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1408  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bakteriālo iedegu izplatības uzraudzības un apkarošanas pasākuma plāna īstenošanai 2014.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1340  Rīkojuma projekts "Par atļauju B.Bānei savienot amatus"  Finanšu ministrija  A.Matīss  B.Bāne I.Liepa J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-452
TA-1352 
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Daugulis M.Aleksandrovs A.Zondaka K.Hohberga J.Krievs I.Smirnova K.Gintere K.Jankovska E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1327  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros īstenojamā VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1364  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Rolandam Arturam Bebrim savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1398  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pārvaldes uzdevumu ārējās ekonomiskās politikas jomā nodošanu un finansējuma pārdali starp Ekonomikas ministriju un Ārlietu ministriju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Daudzvārdis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1399  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Daudzvārdis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1400  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Daudzvārdis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1401  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.65 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Daudzvārdis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-326
TA-1302 
(iekļauts papildus) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"  Tieslietu ministrija  B.Broka  G.Kalniņš M.Bērziņa A.Birums A.Orehova G.Šarfa S.Šķiltere  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1372  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1373  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1374  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1375  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1421  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Daudzvārdis  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1424  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1361  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Šnore R.Lerhe A.Vītola-Helviga  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1803
TA-728 
Pamatnostādņu projekts "Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Beināre J.Volberts  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1252  Informatīvais ziņojums "Par Tautas frontes muzeju"  Kultūras ministrija  B.Broka  R.Ražuks J.Garjāns A.Radiņš J.Lejietis I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-811  Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma gala rezultātiem, kā arī augstākajai izglītībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2012.gadā un budžeta vietu sadali 2014.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa I.Stūre   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1107  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Sociālā fonda projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai" veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-53
TA-2640 
(2013.) (skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija  V.Dombrovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-3092  (2013) Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, kas 2012.gadu ir noslēgušas ar zaudējumiem"   Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1359  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  V.Dombrovskis  U.Iskrovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1386  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  B.Broka  A.Dimants V.Zipa I.Stepanova I.Zviedris  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1402  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai ar transportlīdzekļu iegādi saistītu izdevumu segšanai Latvijas Republikas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  V.Dombrovskis  I.Ķuzis I.Skujiņa I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1415  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.marta rīkojumā Nr.113 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiku""  Finanšu ministrija  A.Matīss  L.Kļaviņa J.Plūme I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1412  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"  Iekšlietu ministrija  V.Dombrovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1397  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Enerģētikas hartas 1991.gada politiskās deklarācijas modernizāciju  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1315  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Aizsardzības ministrija  I.Druviete  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1190  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420294914  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Matīss  V.Supe L.Priedīte- Kancēviča L.Rituma V.Silenieks A.Lukšēvics A.Putniņa  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1351  (2013.) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420393413   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  R.Naudiņš  O.Paipala   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1392  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"  Finanšu ministrija  A.Matīss  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks M.Trautmanis I.Vasaraudze  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1420  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rīgas Brīvostas pārvaldes darbību"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa B.Bāne Ģ.Greiškalns  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1423  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis S.Vanaga I.Stepanova G.Kurme  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1291  Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Kamarūts  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu