Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  22.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 26.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-575
TA-1686 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-261
TA-1418 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-348
TA-1866 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1658  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.marta rīkojumā Nr.115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1808  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmē Vašingtonā 2014.gada 10.-12.oktobrī"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-160
TA-1095 
Instrukcijas projekts "Iesnieguma par atļauju saglabāt Latvijas vai citas valsts pilsonību izskatīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1736  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-301
TA-1696 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-524
TA-1758 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā Nr.552 "Par atbalstu Latvijas Republikas dalībai Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūrā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-488  Par Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem mācību līdzekļu nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1537  Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 94.§) "Informatīvais ziņojums "Par profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās nepieciešamajiem mācību līdzekļiem" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-75
TA-1599 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1793  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-359
TA-1268 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1870  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1877  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1879  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1903  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1886  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1887  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1888  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1889  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1891  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1892  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1893  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža   Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1894  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1769  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Daugulis S.Zvidriņa A.Stirna  Izskatīts MK un atlikts 
1.28.  VSS-29
TA-633 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1882  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1836  Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 46.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā"" 30.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1806
TA-1427 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1865  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  D.Mūrmane-Umbraško M.Taube   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-479
TA-1737 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2015.gadam"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina O.Šatilovs R.Rugevica  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-623
TA-1851 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-622
TA-1850 
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  S.Vistiņa I.Lietiņa J.Freimanis   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-556
TA-1596 
Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  I.Lietiņa J.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1918  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins R.Auziņš D.Berkolde J.Gaiķis J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1920  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins R.Auziņš J.Gaiķis J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1927  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Gurecka  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-658  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jaunmoku pils""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1749  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Informācija par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Švirksta   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1823  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  Ē.Ivanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1868  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par energointensīvo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1911  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma "Klīvi 2" dzīvokļu Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.11, Nr.12, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-2016
TA-1739 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina M.Baumane R.Bērziņš E.Pastars  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-501
TA-1789 
(skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam slēgt pakalpojumu līgumu uz septiņiem gadiem un ilgtermiņa saistībām operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1935  Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš I.Beināre A.Karlauskis J.Krastiņa U.Reimanis A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1902  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 28.-29.augusta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1900  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2014.gada 29.-30.augustā   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Stiprais I.Lasis   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1901  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2014.gada 30.augusta Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1876  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1905  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2083"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  D.Merirands A.Novikova D.Suveizda  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1907  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2134"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  D.Merirands A.Novikova D.Suveizda   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1899  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par elektronisko izsoļu ieviešanas iespējām spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kucina E.Ramute I.Kruka G.Berlande S.Zvidriņa A.Daugulis   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1924  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1897  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  T.Trubača J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1898  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  T.Trubača J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1728  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  R.Vesere D.Šatrovska I.Stikute  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1932    Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1183  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 53.§) 13.punktā dotā uzdevuma izpildi   Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis  Izskatīts MK un atlikts 
8.4.  TA-1873  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par saistību uzņemšanos un iepirkuma līguma ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību slēgšanu Aizsardzības ministrijas projekta "Nacionālo bruņoto spēku kājnieku brigādes mehanizācija" pirmās kārtas īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Zubenkova-Birzniece S.Belrus J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1910  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Selga  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  2015-258-ss,  Valsts aizsardzības plāns    R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē

8.7.  2015-60-k,  Konfidenciāli    R.Kozlovskis     

Atlikts

Skatīt protokolu