Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 29.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 2.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-719
TA-1896 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-366
TA-1600 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-528
TA-1602 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kūrmājas prospektā 22, Liepājā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-2024
TA-1603 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1664  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.532 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu − Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā − maksājumu kontiem""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-173
TA-1622 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  A.Matīss R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-568
TA-1608 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalēju ielā 44, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-345
TA-1619 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1869  Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1881  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1880  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1923  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1921  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1598  (atbalstīts VSS) Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-262
TA-1652 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-530
TA-1904 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)−Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1769  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš     
2.17.  TA-1933  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1934  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-79
TA-1611 
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-430
TA-1563 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-321
TA-1632 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas − Sosnovska latvāņa − izplatības ierobežošanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-654
TA-1764 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.322 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-429
TA-1376 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1940  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1962  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilizācijas mehānisma darbību 2013.gadā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-1941  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-1985  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1912  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-413
TA-1440 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  L.Gintere G.Rutka   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-505
TA-1707 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-540
TA-1757 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-2119
TA-640 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Ēku būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-2133
TA-639 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Dzelzceļa būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs M.Liniņš  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-585
TA-1915 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  D.Mūrmane-Umbraško I.Adoviča V.Freidenfelds A.Blumberga E.Jurševics   Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-219
TA-1809 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  D.Mūrmane-Umbraško I.Adoviča V.Freidenfelds A.Blumberga E.Jurševics   Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1703  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par A.Slokenbergu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Grauze K.Gitendorfa A.Ziemele J.Naglis A.Slokenbergs  Izskatīts MK un atlikts 
3.10.  TA-1960  Jautājums svītrots  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
3.11.  TA-1965  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Novikova J.Golubevs E.Bērziņa D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-713
TA-1959 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-1957  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu iesācējuzņēmumu apmācību un semināru rīkošanai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš G.Silovs   Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-1961  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"   Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Eberhards E.Šadris E.Grēns S.Šķiltere K.Ancāne J.Radvila M.Inkina A.Strods N.Gaigals I.Muižnieks J.Vētra S.Šmīdlere S.Cakulis D.Heiberga   Izskatīts MK sēdē 
3.15.  TA-1986  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina A.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-210
TA-1341 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.−2020.gadam" īstenošanas plāns 2014.gadam"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-250
TA-1937 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Programmas projekts "Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.−2020.gada plānošanas periodā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-1913  Informatīvais ziņojums "Par atzinumu lūgšanu no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1936  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy Europe (IEE) ietvaros apstiprinātā projekta "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā − stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD)" ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  I.Freiberga  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1883  Informatīvais ziņojums "Par Valsts pētījumu programmām 2014.–2017.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa A.Siliņš J.Kloviņš I.Kalviņš O.Spārītis R.Karnīte J.Ikstens A.Čate Z.Ekmanis A.Paeglītis G.Rēvalde L.Šulca T.Juhna G.Rača M.Greitāns R.Galoburda L.Ribickis B.Andersons B.Rivža V.Pīrāgs J.Aigars V.Ļubkina D.Namsone R.Muktupāvela A.Šternbergs A.Čate A.Ambainis A.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-442
TA-1628 
Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
5.5.  TA-1948  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1954  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu asistenta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai pašvaldībās un samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšanai institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu"   Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Čemme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1956  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1964  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" un informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildi 2014.gadā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  N.Narvaišs I.Ošenieks   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1958  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par projekta Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001 "Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai" ilgtspēju"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  V.Lejiņš L.Šulca R.Kalvāns   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.    Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi    V.Dombrovskis  J.Butkevičs A.Maldups   

Izskatīts MK sēdē

6.2.  TA-1966  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  U.Augulis  M.Balodis L.Gurecka T.Trubača   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1955  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 9.-10.septembrī   Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  E.Kiukucāns  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1975  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2151"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1992  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 5.septembra ārkārtas sanāksmei  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1183  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 53.§) 13.punktā dotā uzdevuma izpildi   Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis N.Gaigals J.Bokta A.Dulevska I.Zviedris Dž.Innusa U.Lielpēters   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1939  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību Lielbritānijas iniciatīvā Apvienotie Reaģēšanas Spēki"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons G.Začeste E.Stiprajs  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1974  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas - Ukrainas Trasta fondā"   Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons Z.Balodis E.Stiprajs  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  2015-125-k,    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

8.5.  2015-60-k, TA-1988-DV,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu