Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 6.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 30.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 6.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-3131  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-693
TA-2970 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-928
TA-2928 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-982
TA-2997 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-779
TA-3047 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-469
TA-3059 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-846
TA-2882 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-878
TA-2881 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-690
TA-2947 
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1041
TA-3029 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-3099  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-3100  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-113
TA-2683 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Noliktavas iela 10B, Saulkrasti, Saulkrastu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijai valdījumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-948
TA-3038 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-3062  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumā Nr.134 "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-880
TA-2897 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija  A.Matīss D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-3103  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā reģistrē parādniekus un personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un apjomu, kādā izsniedz ziņas par minētajām personām"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-3102  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1686
TA-260 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-809
TA-2515 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-994
TA-3060 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  SAN-1962
 
(saņemts izglītības un zinātnes ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Par Ministru prezidenta 2014.gada 24.novembra rezolūcijas Nr.05/SAN-1962 izpildi (par jaunu studiju virzienu atvēršanu Ekonomikas un kultūras augstskolā)  Ekonomikas un kultūras augstskola  M.Seile  A.Kiopa I.Stūre    

Jautājuma izskatīšana atlikta

2.2.  TA-5  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par J.Vilnīša atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-6  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ā.Ozoliņa iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-7  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3145  (iekļauts papildus) (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina M.Papsujevičs  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3146  (iekļauts papildus) (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina M.Papsujevičs  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3147  (iekļauts papildus) (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina M.Papsujevičs  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3148  (iekļauts papildus) (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina M.Papsujevičs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-965
TA-3096 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF - Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta labklājības jomā īstenošanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Zeltiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-3152  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra (t.sk. Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums)"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa J.Hermanis A.Dibrova   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-13  (iekļauts papildus) Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomā  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  SAN-2188
 
Par Salaspils kodolreaktoru  BIRTI, biedrība  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu