Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 12.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  8.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 12.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-768  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-91
TA-783 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar militārās aviācijas nelaimes gadījumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-92
TA-782 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 17.maija rīkojuma Nr.223 "Par Valsts rīcības plānu militārās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-150
TA-787 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1068
TA-766 
Likumprojekts "Par Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1094
TA-744 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-41
TA-707 
Likumprojekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-171
TA-841 
Rīkojuma projekts "Par Saulaines Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-880  Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-960
TA-740 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-75
TA-674 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-217
TA-867 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-713  Par Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 33.§) "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par "Saskaņotiem principiem pašreizējās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā" un līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis" 4., 5. un 6.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-776  Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-919
TA-417 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-920
TA-649 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr.40 "Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-878  Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju - zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru - kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-146
TA-830 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-69
TA-675 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-725  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-143
TA-726 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-251
TA-800 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-176
TA-599 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.647 "Mežaudzes novērtēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-901  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-915  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-916  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts ''Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju''  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-922  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-737  Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis I.Liepa I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-738  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""   Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis I.Liepa I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-575  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"   Ekonomikas ministrija  L.Straujuma  V.Vesperis I.Liepa I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1767
TA-2985 
(atbalstīts MKK) (2014.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Konkurences likums""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte I.Eglītis S.Ābrama M.Spička  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-51
TA-541 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte I.Eglītis S.Ābrama M.Spička  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-52
TA-542 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte I.Eglītis S.Ābrama M.Spička  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-629
TA-875 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis A.Salmiņš A.Šults   Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  TA-559  Par Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (Nr. 54 34.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Palčevska I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-105
TA-828 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks J.Lībķens K.Bāliņš M.Vlasenko D.Juskovecs E.Jurševics I.Sinka A.Ceplītis A.Molokovskis L.Krēsliņa K.Kaugurs E.Vasiļevskis  Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  TA-835  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-784  Informatīvais ziņojums "Par Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014.gadam izpildi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-507  (saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Maldups J.Krastiņa I.Liepa I.Antāne  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-787
TA-3124 
(atbalstīts MKK) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kalniņš J.Melderis E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-909  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Starptautisko Enerģētikas hartu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka J.Zakovics  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  SAN-811
 
Par 2015.gada 18.maija Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

4.2.  SAN-827
 
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem kultūras un audiovizuālās politikas jomās  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Pavļuta E.Šadris    

Izskatīts MK sēdē

4.3.  SAN-832
 
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 18.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  K.Gerhards  A.Puriņš   

Izskatīts MK sēdē

4.4.    (iekļauts papildus) Eiropas Savienības Ārlietu padomes un aizsardzību ministru apvienotā 2015.gada 18.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem    K.Gerhards  A.Puriņš   

Izskatīts MK sēdē

4.5.  SAN-833
 
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  K.Gerhards  P.Vaivars K.Našeniece R.Krasovska   

Izskatīts MK sēdē

4.6.  SAN-808
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 11.maija Euro grupas un 2015.gada 12.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  A.Matīss  G.Trupovnieks I.Liepa I.Vasaraudze K.Žīgurs    

Izskatīts MK sēdē

V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-767  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai lietā Nr. 28425714   Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-637  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420281013  Augstākā tiesa  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-437  (skatīts MK) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai par pieteikuma papildinājumu administratīvajā lietā Nr.A420403414  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Seile  E.Papule L.Treimane I.Stūre E.Martinsons   

Izskatīts MK sēdē

5.4.  TA-1190  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420294914  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-148
TA-756 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Alliks D.Trušinska P.Leiškalns I.Eriņš D.Kalsone   Izskatīts MK un atlikts 
5.6.  TA-1639  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Celmiņa  Izskatīts MK un atlikts 
5.7.  TA-704  Informatīvais ziņojums "Par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Liepājas Jūrniecības koledžas un Saulaines Profesionālās vidusskolas amatpersonu atbildību, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektus"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja   

Izskatīts MK sēdē

5.8.  TA-864  Informatīvais ziņojums "Par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra dienesta pārbaudes rezultātiem saistībā ar amatpersonu atbildību par valstij nodarītajiem zaudējumiem"   Veselības ministrija  G.Belēvičs  R.Osis   

Izskatīts MK sēdē

5.9.  TA-917  (iekļauts papildus) Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Reizniece-Ozola  D.Buse R.Šņuka O.Bogdanova    

Izskatīts MK sēdē

5.10.  TA-934  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pārdali Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-824  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšanu ar dienesta šaujamieročiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu" un rīkojuma projekts "Par ieroču iepirkumu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  Ē.Ivanovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-721  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.1. apakšpunktā doto uzdevuma izpildi   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-889  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  2015-181-k,  (iekļauts papildus) .    K.Gerhards     
Skatīt protokolu