Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  29.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 2.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-494
TA-1024 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.548 "Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-941  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1014
TA-846 
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Ārlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-310
TA-979 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1052  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-996
TA-911 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.509 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-265
TA-879 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju"  Finanšu ministrija  A.Matīss  I.Olafsone A.Babāne  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1141
TA-939 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-241
TA-900 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-297
TA-955 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-90
TA-850 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-107
TA-821 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ganību dambī 10C, Rīgā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-174
TA-849 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-318
TA-929 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-340
TA-1031 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Dispečeri" Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1155
TA-852 
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1156
TA-853 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1069
TA-549 
Noteikumu projekts "Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-53
TA-902 
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-149
TA-858 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1020  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  A.Daugulis  Izskatīts MK un atlikts 
2.21.  TA-1054  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu, izmantojot valsts pirmpirkuma tiesības"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-71
TA-793 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-287
TA-921 
Noteikumu projekts "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-818  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-286
TA-839 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-276
TA-840 
Noteikumu projekts "Aitu gaļas papildu marķējuma noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-214
TA-798 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-483
TA-1067 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-1071  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ārlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-498
TA-1081 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-519
TA-1083 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-1088  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1056  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes Augstskolas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa E.Teirumnieks  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-318
TA-777 
Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Teteris J.Golubevs T.Vectirāns A.Lukstiņš I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1075  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2014.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Strakšas Dž.Innusa I.Liepa K.Bāra   Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-1078  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1089  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-507  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  A.Matīss     
4.2.  VSS-992
TA-844 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1028  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību un kompetento institūciju noteikšanu, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas izstrādātā investīciju plāna ieviešanu Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Dravniece A.Zitcere I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2131  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem matemātikas, dabaszinātņu un inženiertehniskās izglītības apguves kvalitātes un sagatavoto speciālistu piedāvājuma paaugstināšanā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1077  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktuālajiem jautājumiem Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  A.Ozola I.Līdaka K.Sirmā   Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-1139
TA-747 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  SAN-959
 
Par 2015.gada 8.jūnija Eiropas Savienības Transporta, Telekomunikāciju un Enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-913  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai civillietā Nr.C28277514   Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa  A.Matīss  A.Dravniece A.Zitcere I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-920  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu