Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 20.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 25.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-683
TA-1737 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.952 "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-773
TA-1738 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1612  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1758  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas noteikumi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-791
TA-1739 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-513
TA-1485 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-727
TA-1774 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1717  Par Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim"" 18.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-879
TA-1730 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-765
TA-1803 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1781  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-695
TA-1634 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumos Nr.624 "Pārtikas nozares padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-667
TA-1763 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-746
TA-1805 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-747
TA-1806 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-726
TA-1808 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1813  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Kopienu Revīzijas palātas locekļa amatu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1811  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1812  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1816  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1815  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-357
TA-1554 
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  B.Kņigins M.Brencis D.Ziemele  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-364
TA-1555 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Liepa M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-485
TA-1389 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Nteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  VSS-486
TA-1390 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  VSS-499
TA-1499 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-980
TA-1384 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  I.Šure P.Liniņš  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1814  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" kārtējo pamatkapitāla palielināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1818  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras reorganizāciju"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks R.Dureja D.E.Sīle  Izskatīts MK un atlikts 
3.9.  VSS-794
TA-1757 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  I.Adoviča D.E.Sīle  Izskatīts MK un atlikts 
3.10.  TA-1823  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks D.E.Sīle  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-1626  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma  J.Streļčenoks  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1602  Informatīvais ziņojums "Par darba devēju atbalsta pasākumu iesaistīties darba vidē balstītā izglītības sistēmā fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Šusta J.Atslens M.Dzelme A.Leitāne-Šķēle I.Liepa R.Aleksejenko J.Salmiņš N.Ozols A.Caune M.Brencis   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-591
TA-1548 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" atsavināšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1724  Informatīvais ziņojums "Par priekšnosacījumiem integrēto teritoriālo investīciju ieviešanā – Ministru kabineta rīkojumu saturs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde  R.Bremšmits I.Raugze B.Kņigins I.Liepa G.Arāja A.Eberhards S.Ozola N.Saksa   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1228  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā")  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis  M.Roze I.Briede   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-496  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (konceptuāls ziņojums par iespējamiem ieslodzīto veselības aprūpes attīstības risinājumiem)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-1401  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par finansējumu tālmācības programmām diasporai)  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija  M.Seile  V.Ernstsone  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1783  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2015.gada 2.-3.septembrī"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1796  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0319   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1773  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1606  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2014.gada jūlija līdz 2015.gada jūnijam un par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Burmistre  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1829  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins A.Kaļāne S.Āmare-Pilka D.Avotiņa T.Trenko K.Bāra I.Dzenīte E.Zarakovskis I.Komisare B.Vīlipa G.Keiša G.Pužule L.Meņģelsone I.Kustova P.Leiškalns I.Olafsone I.Šure P.Liniņš P.Vaivars E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1830  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme M.Brencis I.Komisare B.Vīlipa G.Keiša L.Meņģelsone I.Kustova P.Leiškalns I.Olafsone I.Šure P.Liniņš P.Vaivars E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1689  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par neatkarīgo institūciju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  M.Brencis M.Skujiņš A.Pauliņš U.Lavrinovičš B.Vīlipa J.Šints I.Komisare I.Bērziņa S.Kirika G.Keiša P.Vaivars E.Turka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1810  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks B.Vīlipa J.Šints I.Komisare I.Bērziņa G.Keiša P.Vaivars E.Turka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu