Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  11.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 15.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-253
TA-1325 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-560
TA-1799 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ulbrokas ielā 6, Rīgā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.63 – nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1845  Par Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 12.§) "Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 30, Jūrmalā, domājamo daļu nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"" 2.punktā doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-713
TA-1905 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku dienesta apliecību"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1867  Rīkojuma projekts "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-714
TA-1779 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-368
TA-1613 
Noteikumu projekts "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-298
TA-1784 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas finansējums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-719
TA-1910 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-132
TA-1752 
Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-160
TA-1720 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-729
TA-1832 
Noteikumu projekts "Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-476
TA-1835 
Noteikumu projekts "Īpašās prasības diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam, kā arī tās reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtība"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1961  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas pastiprināšanas izmaksu finansēšanu un izmaksu sadali 2015.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1972  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu jaunajam Liepājas cietumam Alsungas ielā 29, Liepājā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1988  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1987  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-614
TA-1912 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Šņuka I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-631
TA-1520 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-632
TA-1521 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-634
TA-1523 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija  Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-635
TA-1524 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-540
TA-1786 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-538
TA-1785 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  VSS-541
TA-1788 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  VSS-539
TA-1789 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  VSS-826
TA-1894 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Nulle A.Bērziņš   Izskatīts MK un atlikts 
2.11.  VSS-825
TA-1895 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Čakša  Izskatīts MK un atlikts 
2.12.  VSS-625
TA-1992 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova A.Meņģelsons E.Bergmane I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1983  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis  I.Pastare-Irbe  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1925  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo iemaksu starptautiskajās organizācijās 2015.gadam pārdali"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1883  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.cikla ietvaros"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1955  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere Dz.Liepiņa I.Liepa M.Klismets   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1953  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2014.gadā"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-624
TA-1991 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2005  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējamām sekām, ja Latvija neatbalsta patvēruma meklētāju uzņemšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-506
TA-1967 
(iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Pamatnostādes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina K.Ķipēna M.Stivrenieks V.Studente T.Trocka L.Driķe  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-557
TA-1968 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam īstenošanai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina K.Ķipēna M.Stivrenieks V.Studente T.Trocka L.Driķe  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1550  Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)  Tiesībsargs  M.Seile  G.Catlaks   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-1939  Informatīvais ziņojums "Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2016.gadam""  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa J.Pone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1950  Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1951  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa G.Pužule B.Šmite-Roķe A.Strateičuks G.Kļepikovs I.Šure P.Liniņš I.Martinsone I.Liepa A.Krūmiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1944  Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1952  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Liepa D.Gulbe Ž.Zvaigzne   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1963  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins J.Salmiņa T.Trenko I.Runča I.Pētersone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1962  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins J.Salmiņa T.Trenko I.Runča I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1964  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins J.Salmiņa T.Trenko I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1965  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka S.Ozola I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1973  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina M.Papsujevičs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1800  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Oša I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1866  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1995  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1971  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-273/15 Ezernieki  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše G.Bambāne K.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1740  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācībām KRISTAPS 2014"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Mačis   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1907  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2006  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu tieslietu ministram Dz.Rasnačam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2015-319-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Davidovs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

9.2.  TA-2008  (jautājums tiks skatīts kā 8.4.jaut.) Koncepcijas projekts "Nacionālās drošības koncepcija"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Mežviets D.Trofimons   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  2015-318-s,  Militāro draudu analīzes projekts    R.Bergmanis  I.Skrastiņš   

Izskatīts MK sēdē

9.4.  TA-1993  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija   Zemkopības ministrija  U.Augulis  D.Lucaua  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu