Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 18.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 22.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-1955  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi"  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-857
TA-1130 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-162
TA-1129 
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-859
TA-1131 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-509
TA-1980 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-858
TA-1976 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-154
TA-1981 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-153
TA-1982 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-618
TA-1914 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1119
TA-1709 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-712
TA-1874 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-801
TA-1864 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-800
TA-1865 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1896  Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-741
TA-1932 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai"" īstenošanu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-536
TA-1974 
Likumprojekts "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, vadības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-934
TA-1259 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1780  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-691
TA-1906 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2038  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2044  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par piešķirtā finansējuma "Rīgas konferencei 2015" izmantošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2050  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2049  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānā 2015.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1984  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izveidei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un informatīvais ziņojums "Par Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izveidei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs E.Šadris A.Jankovskis  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-1838  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par S.Plūmiņas atbrīvošanu no amata"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Plūmiņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-631
TA-1520 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-632
TA-1521 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-634
TA-1523 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-635
TA-1524 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-538
TA-1785 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-540
TA-1786 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-541
TA-1788 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-539
TA-1789 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-826
TA-1894 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Nulle A.Bērziņš   Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-825
TA-1895 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Čakša  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1853  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris S.Cakuls R.Aleksejenko   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-769
TA-1833 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu periodā no 2013.gada līdz 2015.gada pirmajam pusgadam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2072  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" turpmāku īstenošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls I.Koļegova A.Stašāne   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-1498
 
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles budžeta pieprasījumu 2016.gadam)  Valsts kontrole  J.Reirs  J.Plūme M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2036  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2015.gada 24.-25.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-1996  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova I.Avotiņa S.Birne Ģ.Ludeks A.Marcinkēvičs I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1999  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova I.Veinberga J.Endziņš L.Caune E.Rītiņa P.Leiškalns R.Grikmane S.Šķiltere K.Rumba I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2047  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Gulbe I.Artemjeva G.Kurme I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2030  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-855
TA-2046 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte L.Duntava I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2052  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova G.Šarfa A.Hauka J.Miezītis M.Trons J.Lazdiņš S.Šķiltere I.Baldiņa G.Kalniņš A.Draudiņš I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2051  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne P.Leiškalns R.Aleksejenko J.Endziņš L.Caune E.Rītiņa I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2061  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Solidaritātes nodokļa likums"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins A.Kaļāne D.Robežniece P.Leiškalns J.Endziņš L.Caune E.Rītiņa I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2057  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa T.Trenko I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2053  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nozares, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova R.Aleksejenko J.Endziņš L.Caune E.Rītiņa I.Olafsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1934  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  P.Leiškalns I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1942  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1945  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2071  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2015.gada 23.septembra ārkārtas neformālajā Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2034  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks M.Trautmanis  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2060  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 60.§) "Par SIA "Prudentia Advisers" pakalpojumu piedāvājumu" pieņemto lēmumu un doto uzdevumu atzīšanu par spēku zaudējušiem  Satiksmes ministrija  A.Matīss  K.Ozoliņš   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1958  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par sadarbības nodrošināšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1860  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par informācijas drošības jautājumu darba grupas uzdevumu izpildi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
9.3.    Par Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 89.§) 8.punkta izpildi    L.Straujuma  I.Gailīte   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu