Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss

Rīgā, 2015.gada 16.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 20.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-911
TA-2287 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1880
TA-1540 
(atbalstīts MKK) (2014.) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1881
TA-1543 
(atbalstīts MKK) (2014.) Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1882
TA-1593 
(atbalstīts MKK) (2014.) Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-753
TA-2135 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-239
TA-2007 
Noteikumu projekts "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-866
TA-2068 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2199  Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par Tautas frontes muzeju"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-504
TA-2194 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-503
TA-2195 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-925
TA-2121 
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība", akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra", akciju sabiedrības "Grindeks", akciju sabiedrības "Rīgas alus darītava "Vārpa"" un akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-247
TA-1732 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-220
TA-2004 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-834
TA-2079 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.598 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-833
TA-2081 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-879
TA-2101 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.600 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-880
TA-2100 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2074  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-164
TA-2124 
Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-796
TA-2205 
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma) pārvaldības, finanšu un kontroles sistēmām"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2087  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-786
TA-2089 
Noteikumu projekts "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības un novērtēšanas kārtība par atbilstību tirdzniecības standartiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-785
TA-2154 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-906
TA-2157 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1076
TA-2099 
Noteikumu projekts "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2193  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2172  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Baibai Brokai savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2214  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis  R.Bremšmits K.Cirsis E.Šadris   Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1955  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Par Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi""  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-577
TA-1836 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2115  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību maksājumiem 2015.gadā"  Veselības ministrija  Dz.Rasnačs  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-823
TA-2242 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-824
TA-2271 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis A.Grafs  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1909  Konceptuāls ziņojums par koncepcijas "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis" īstenošanas gaitu līdz 2015.gada 15.jūnijam  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis  A.Daugulis U.Bisenieks R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2139  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību attiecībā uz Latvijas Republikas iespējamo dalību Āzijas Infrastruktūras investīciju bankā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Dravniece I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2255  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par republikas pilsētas nozīmes maršrutos 2015.gadā papildu nepieciešamo finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  T.Vectirāns K.Godiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2133  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Indikatīvais rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Dundure A.Salmiņš I.Rudzīte A.Cibuļskis    
5.2.  TA-1313  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts tiesībsargam (par informatīvo ziņojumu "Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana tiesas sēdēs, izmantojot videokonferenci")  Tiesībsargs  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2276  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2015.gada 26.oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis  E.Stanga R.Vesere H.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2272  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2015.gada 26.oktobra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Čikute I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2279  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 22.oktobra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2289  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Padomes secinājumu projekts par Enerģētikas savienības pārvaldības sistēmu"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-917  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420203015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  U.Augulis  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova S.Strautiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2252  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta, Dānijas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federālās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Islandes Ārlietu ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministra, Luksemburgas Lielhercogistes Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas aizsardzības ministra, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas aizsardzības ministra, Igaunijas Republikas aizsardzības ministra, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas aizsardzības ministra, Albānijas Republikas aizsardzības ministra, Horvātijas Republikas aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta piekto papildinājumu IV saprašanās memorandam par NAVSTAR globālās pozicionēšanas sistēmu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2258  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P98 Ķekava - Skaistkalne posma 47,05 - 55,80 km pārbūve""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2077  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbildības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas padotībā esošajās organizācijās"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  E.Stiprais I.Pētersone-Godmane   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2208  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 4.panta ceturtās daļas piemērošanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2209  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 55.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""" 6. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-823  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-2280  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmākajām darbībām airBaltic attīstības nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Gauss V.Jakovļevs N.S.Bulmanis K.Ozoliņš K.Āboliņš M.Gorodcovs N.Mežviets A.Freimanis E.Stiprais I.Pētersone-Godmane D.Berkolde   Izskatīts MK sēdē 
9.6.  2015-353-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Nassr Allah pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce E.Stiprais I.Pētersone-Godmane    

Izskatīts MK sēdē

9.7.  2015-354-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Meimanis pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce E.Stiprais I.Pētersone-Godmane    

Izskatīts MK sēdē

9.8.      R.Bergmanis     
Skatīt protokolu