Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 8.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 3.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 8.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1162
TA-2636 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1160
TA-2638 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1528 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1053
TA-2624 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.372 "Par nedzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2615  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ārlietu ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-288
TA-2601 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1071
TA-2611 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2650  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2612  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-952
TA-2540 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-938
TA-2541 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kantora ielā 1, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-926
TA-2500 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2517  Par Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-853
TA-2312 
Likumprojekts "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2621  Rīkojuma projekts "Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2591  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2504  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1112
TA-2649 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-978
TA-2518 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 8, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, pārdošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-940
TA-2576 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Ģertrūdes ielā 32, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-917
TA-2522 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-934
TA-2506 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016.gadā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-898
TA-2617 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-740
TA-2519 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-923
TA-2481 
Noteikumu projekts "Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-2485  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-665
TA-2499 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-2566  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1012
TA-2513 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-2710  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2711  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2715  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1221
TA-2676 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-2692  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1001
TA-2705 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-2686  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-2726  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Attīstības sadarbības politikas plānā 2015.gadam"  Ārlietu ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-542
TA-2143 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-2738  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  TA-2741  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  TA-2563  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai–atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  TA-2642  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.787 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai–atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-823
TA-2242 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-499
TA-103 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-942
TA-2702 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-2694  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par novada pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2014. un 2015.gadu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  E.Kāpostiņš I.Komisare I.Raugze   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2695  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Metodika, kādā pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs, un kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  I.Raugze K.Kinča L.Liepiņa I.Dundure I.Komisare J.Butņicka J.Eglīts  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2736  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Dravniece A.Timofejeva D.Stūrmanis   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2704  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kristapa ielā 30, Rīgā pārņemšanu Veselības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols A.Zalpēteris V.Kalns   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2643  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības nodrošināšanu Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"  Ārlietu ministrija  M.Seile  I.Liepa A.Sviridovs A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-875
TA-2626 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas praksi un turpmāko rīcību parakstu vākšanas sistēmas drošības prasību izpildes uzraudzībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  U.Bisenieks G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2753  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta pārskats Saeimai par Latvijas nacionālo drošību"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2059  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)  Tiesībsargs  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2725  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ziņojumā "Par Ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu" ("Piecu prezidentu ziņojums") ietvertajām konceptuālajām nostādnēm Eiropas Savienības turpmākās attīstības jautājumos"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  L.Kļaviņa N.Sakss K.Bukovskis L.Ozoliņa K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2675  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi"  Ārlietu ministrija  M.Seile  K.Našeniece K.Bukovskis Č.Gržibovskis I.Zvīdriņa I.Tāre L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2735  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 32.sadaļā Finanšu kontrole un 35.sadaļā Citi jautājumi - pirmā daļa: Serbijas un Kosovas attiecību normalizācija, ar Turciju 17.sadaļā Ekonomiskā un monetārā politika, un Melnkalni 14.sadaļā Transporta politika un 15.sadaļā Enerģētikas politika  Ārlietu ministrija  M.Seile  A.Catlaka  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2732  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas 2015.gada 6.maija paziņojumu "Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  U.Bisenieks L.Gintere E.Zvaigzne I.Liepa A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2734  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10.Ministru konferenci un turpmākajām daudzpusējām tirdzniecības sarunām"   Ārlietu ministrija  M.Seile  M.Kreitus  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2740  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 15.decembra sanāksmei   Ārlietu ministrija  M.Seile  K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2742  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 14.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  M.Seile  D.Garančs E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2744  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 10., 11.decembra sanāksmei  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)   E.Šimiņa-Neverovska U.Bisenieks L.Gintere E.Zvaigzne  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2758  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 14.-15.decembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2628  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1801  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.53 43.§ 2.punkta izpildi"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-767  Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai lietā Nr.C28425714  Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa  L.Straujuma  A.Dravniece K.Bērze-Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2706  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un AS "Air Baltic Corporation" savstarpējo sadarbību finanšu un sniegto pakalpojumu jautājumos"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)   A.Liepiņš I.Jansons Dž.Innusa D.Berkolde  Izskatīts MK un atlikts 
8.5.  VSS-789
TA-2703 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2688  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs  V.Loginovs L.Kļaviņa D.Buse S.Deglava R.Amtmane K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2751  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par AS "Air Baltic Corporation" biznesa plānu"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrija)  M.Gauss V.Jakovļevs N.S.Bulmanis K.Ozoliņš D.Innusa K.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu