Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.10.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Jānis Reirs

Rīgā, 2015.gada 18.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 22.decembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1280
TA-2856 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1297
TA-2878 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-257
TA-2436 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-820
TA-2607 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2827  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2016.gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2828  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2829  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-814
TA-2745 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-821
TA-2807 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1083
TA-2772 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-914
TA-2669 
Noteikumu projekts "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2771  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa rīkojumā Nr.176 "Par darba grupu 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumu organizēšanai""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1111
TA-2822 
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2782  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2016.gadā"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1043
TA-2730 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-838
TA-2785 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1188
TA-2820 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1187
TA-2821 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-961
TA-2716 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-200
TA-2825 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Veselības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-920
TA-2622 
Noteikumu projekts "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-49
TA-2712 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-326
TA-2713 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1065
TA-2765 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1064
TA-2832 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-2763  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1062
TA-2761 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā esoša valsts nekustamā īpašuma Dobeles ielā 41A, Jelgavā nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-2840  (iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas misijā Mali (MINUSMA)"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2841  (iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1117
TA-2839 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumi un samaksas kārtība"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1119
TA-2877 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1275
TA-2879 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-2880  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.170 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevumu deleģēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-2850  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-2864  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1079
TA-2887 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-2888  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  TA-2890  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1245
TA-2844 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1104
TA-2854 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  TA-2869  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4. aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-1039
TA-2870 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-403
TA-2330 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījuma, izpildes kārtības un uzraudzības noteikumi"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-523
TA-2531 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-777
TA-2809 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertifikācijas un darbības uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes mministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-829
TA-2860 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  TA-2875  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija  J.Dūklavs  S.Veide P.Princis L.Augusts A.Baumanis A.Požarskis I.Ločmele E.Tirāns M.Rēvalds  Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-969
TA-2897 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  TA-2894  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  TA-2883  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  VSS-1070
TA-2891 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par statistikas izstrādes, datu iegūšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu apmēru"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  TA-2904  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.51.  TA-2881  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Tūrisma attīstības valsts aģentūras likvidāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2811  Rīkojuma projekts "Par Banku augstskolas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa A.Sarnovičs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-823
TA-2242 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis I.Olafsone A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-942
TA-2702 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2900  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Ministru prezidents  L.Straujuma  E.Upīte V.Reitere   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-966
TA-857 
(atbalstīts MKK) (2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa K.Liepiņa J.Endziņš J.Atslens S.Poželaite-Šavļuga D.Siliņa M.Strādere K.Zariņa R.Vesere A.Freimanis   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-227
TA-2799 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs I.Jurča A.Strīķeris R.Špade Ģ.Puķe  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2851  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  J.Dūklavs  S.Henkuzens J.Zvejnieks   Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2873  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas"  Veselības ministrija  J.Dūklavs  B.Kleina   Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1050
TA-2859 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-982
TA-2855 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.Baklāne-Ansberga V.Reitere   Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-2862  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.augusta rīkojumā Nr.456 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2863  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-1303
TA-2874 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1255
TA-2886 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kaļāne A.Orehova A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.15.  TA-2893  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Dūklavs  S.Veide P.Princis L.Augusts A.Baumanis A.Požarskis I.Ločmele E.Tirāns Ē.Miķītis E.Kazušs  Izskatīts MK sēdē 
3.16.  TA-2903  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-640
TA-2796 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  VSS-508
TA-2808 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-626
TA-2684 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule A.Joma B.Kņigins A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2561  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)   E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-17
TA-1481 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (atbalstīts MKK) (2014.) Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Bekmanis L.Ruškule   Izskatīts MK un atlikts 
4.4.    (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""    K.Gerhards     

Izskatīts MK un atlikts

V. Informācija
5.1.  VSS-19
TA-1725 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-2681  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2016.gadā noslēgtiem līgumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2733  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (Creative Europe) ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits A.Builo-Hoļme L.Vikšere  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2810  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības valsts aģentūras kā projekta īstenotāja veiktajiem izdevumiem, kas nevar tikt finansēti no specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma attiecināmām izmaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1261
TA-2845 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2876  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs "Biķernieki"""  Veselības ministrija  J.Dūklavs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2896  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada pasākumu plānu Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Dzelme A.Maldups D.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-986
TA-2901 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2909  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" paredzēto finansējumu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2824  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam"" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis  B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2868  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/15  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kalniņš D.Pelše G.Bambāne  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2784  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1171  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-14-0103   Satversmes tiesa  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-3140  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2014.) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420419514  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Seile  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2885  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par izšķirošās ietekmes iegūšanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Tols K.Kociņš A.Milzarājs O.Valkers   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2853  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstību un paplašināšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Puriņš   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2899  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  P.Vaivars M.Selga I.Skutāne   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2706  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un AS "Air Baltic Corporation" savstarpējo sadarbību finanšu un sniegto pakalpojumu jautājumos"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)  I.Upenieks B.Bebre M.A.Gauss V.Jakovļevs I.Jansons K.Ozoliņš Dž.Innusa U.Zeltiņš Ģ.Lejiņš E.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
9.4.    (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija     L.Straujuma     
Skatīt protokolu