Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 30.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 5.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-425
TA-1223 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-447
TA-1219 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1176  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.4.  VSS-175
TA-1020 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-279
TA-1054 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1328  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-432
TA-1139 
Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-350
TA-1240 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas noteikumiem un kārtību"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-243
TA-1046 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-325
TA-1186 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-323
TA-1120 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-326
TA-1189 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-324
TA-1181 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.461 "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-101
TA-1010 
Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1336  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-494
TA-1337 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-333
TA-1310 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1256  Par Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 15.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1294
TA-1052 
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-353
TA-1111 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1260  Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-295
TA-1198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-399
TA-1165 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1301  Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 34.§) "Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"" 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-316
TA-1201 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmērs un segšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.26.  TA-1358  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-504
TA-1378 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālie papildkodi un to piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1302  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1080  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  O.Bogdanova A.Apaņuks R.Meijers I.Iļjina A.Kārkliņš O.Heniņš J.Irbe A.Ozola R.Irklis R.Šņuka J.Timma I.Bērziņa-Veita G.Vilnītis J.Patmalnieks Dz.Kauliņš G.Zīverts A.Actiņš J.Avotiņš I.Liepa I.Pastare-Irbe Z.Līde V.Kaktinieks P.Leiškalns I.Olafsone K.Zariņa E.Romanovskis L.Jākobsons  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1081  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  O.Bogdanova A.Apaņuks R.Meijers I.Iļjina A.Kārkliņš O.Heniņš J.Irbe A.Ozola R.Irklis R.Šņuka J.Timma I.Bērziņa-Veita G.Vilnītis J.Patmalnieks Dz.Kauliņš G.Zīverts A.Actiņš J.Avotiņš I.Liepa I.Pastare-Irbe Z.Līde V.Kaktinieks P.Leiškalns I.Olafsone K.Zariņa E.Romanovskis L.Jākobsons  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1362  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1364  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un apropriācijas palielināšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1389  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1354  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1393  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Pedagogu darba samaksas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule L.Buceniece I.Pavloviča I.Dundure D.Jurēvica M.Sprindžuks V.Valainis M.Belova A.Lielmežs I.Vanaga I.Priževoite M.Langrāts M.Kosareva V.A.Krauklis N.Štoferts A.Kiopa J.Paiders A.Jaunsleinis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1391  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule L.Buceniece I.Pavloviča I.Dundure D.Jurēvica M.Sprindžuks A.Lielmežs I.Vanaga I.Priževoite M.Langrāts M.Kosareva V.A.Krauklis N.Štoferts A.Kiopa J.Paiders A.Jaunsleinis  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-39
TA-1394 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule L.Buceniece I.Pavloviča I.Dundure D.Jurēvica M.Sprindžuks M.Belova A.Lielmežs I.Vanaga I.Priževoite M.Langrāts M.Kosareva V.A.Krauklis N.Štoferts A.Kiopa J.Paiders A.Jaunsleinis   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1241  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzes attīstības ietekmi uz Ādažu novada pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošinājumu"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Puriņš I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1283  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par starptautisko salīdzinošo pētījumu EUROSTUDENT"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa D.Laipniece M.Belova  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1200  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Reģionālās attīstības likuma 25.panta otrās daļas un 26.panta izpildes organizēšanu 2014.-2015.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits A.Šults E.Dreijere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
4.1.  TA-1401  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2016.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1408  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides un klimata ministru 2016.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1412  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 7.-8.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1248  (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā Mazajā zālē) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējamo dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora kapitāldaļu īpašuma struktūru"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Šņuka O.Bogdanova R.Irklis I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1245  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija" 30x170mm kalibra munīcijas iegādi"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Pildegovičs D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1368  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada NATO Varšavas samitu un ar to saistītajiem jautājumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  S.Lapčenoka A.Pildegovičs D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2016-158-k,  Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu masu nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā (Rīcības plāns "Nemieri")"    R.Kozlovskis  D.Trofimovs A.Pildegovičs    

Izskatīts MK sēdē

6.4.  2016-209-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Afganistānas Nacionālo drošības spēku atbalstīšanu pēc 2017.gada"    R.Bergmanis  J.Garisons A.Pildegovičs D.Trofimovs   

Izskatīts MK sēdē

6.5.  2016-217-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš un citi pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce A.Pildegovičs D.Trofimovs   

Izskatīts MK sēdē

6.6.  2016-59-s (2015.),  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK un atlikts

Skatīt protokolu