Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 25.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2016.gada 21.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 25.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-220
TA-2085 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2242  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2252  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.663 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-715
TA-2127 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības noteikumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-716
TA-2184 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestāžu un organizāciju ievestās preces tiek atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-787
TA-2152 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2017.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-649
TA-2044 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1760  Par Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-701
TA-2024 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā termiņu vai anulē to"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-829
TA-2218 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-817
TA-2082 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2113  Rīkojuma projekts "Par darba grupu informatīvā ziņojuma izstrādei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola ieviešanas variantiem"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-631
TA-2215 
Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-683
TA-2053 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-808
TA-2308 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2016.gadā un izdevumu pārdali 2017.gadā un turpmākajiem gadiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-753
TA-2182 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projektus "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-754
TA-2188 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-429
TA-2328 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-858
TA-2306 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2335  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2333  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-697
TA-2294 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2356  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumā Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-744
TA-2282 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2323  (jautājums tiks skatīts Slēgtajā daļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Ungurs A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2302  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par studiju virziena "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" atvēršanu Rīgas Stradiņa universitātē"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1278
TA-971 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (skatīts MKK) Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)  R.Putnis J.Bunkus K.Kinča J.Račko R.Vītiņš  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-1289
TA-972 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (skatīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)  R.Putnis J.Bunkus K.Kinča J.Račko R.Vītiņš  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-2204  Informatīvais ziņojums "Valsts kases sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma attīstības iespējas"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Medne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2279  Informatīvais ziņojums "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" budžeta resora "74.gadskartējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums" plānotā finansējuma sadalījumu pa attiecīgajiem resoriem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule M.Kosareva L.Ribickis A.Zeps I.Vanaga L.Šulca J.Bernāts M.Belova R.Freibergs A.Krišjanova D.Mihailova M.Lagzdiņš B.Grauduma Z.Šķetika A.Šilovs R.A.Voitkāne V.Vorkale E.Kaminska S.Zarāne J.Bērziņš A.Barševskis E.Rudzīte G.Bērziņš R.J.Zibins A.Kiopa A.Veidemanis J.Paiders E.Cimdiņa A.P.Gruzdiņa A.Klauža A.Spīķis  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  VSS-850
TA-2158 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un Laboratorijas ekspertu mācības par Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas īstenošanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2331  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju graudu nozarē"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2271  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze I.Briede J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2364  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai (par Saeimas 2016.gada 16.jūnija paziņojumā ietvertā uzdevuma izpildi)  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-810
TA-2259 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  L.Vijupe  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2363  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai (par Saeimas 2016.gada 3.marta paziņojumā ietvertā uzdevuma izpildi)  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2292  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2334  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un EFIA galvojuma un EFIA galvojuma fonda dibināšanu   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Siliņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2343  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 5.sadaļā Valsts iepirkums un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 11.sadaļā Lauksaimniecība un lauku attīstība  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Klīve  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2327  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par slēgtā konkursa gaitu konsultanta atlasei izpētes veikšanai par turpmāko rīcību ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļām"" un rīkojuma projekts ''Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs A.Pelšs I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2016-325-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu