Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs

Rīgā, 2016.gada 16.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 20.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-854
TA-2517 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1028
TA-2684 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.698 "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1029
TA-2683 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 25.augusta rīkojuma Nr.589 "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādnēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1027
TA-2685 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojuma Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-814
TA-2666 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas programmu 2017.–2019.gadam"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-942
TA-2735 
Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1033
TA-2669 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-871
TA-2554 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-944
TA-2607 
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2705  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2704  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2017.gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2721  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.176 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2720  Noteikumu projekts "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2718  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-307
TA-2664 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamajiem datiem un to apmaiņas kārtību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2717  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2707  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2712  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2739  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-915
TA-2387 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vienības gatvē 5, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-394
TA-2510 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Iekšlietu ministrija  A.Ašeradens (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-953
TA-2600 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.619 "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  A.Ašeradens (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-671
TA-2689 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2474  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2686  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2767  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-658
TA-2708 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-960
TA-2755 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-769
TA-2436 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-905
TA-2622 
Noteikumu projekts "Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-835
TA-2641 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-554
TA-2350 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-553
TA-2349 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-988
TA-2636 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2017.gadā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2758  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1057
TA-2744 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2732  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2773  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2740  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-903
TA-2722 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1069
TA-2749 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-1007
TA-2530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-1112
TA-2765 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.666 "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2766  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-2764  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2806  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1083
TA-2807 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-1129
TA-2801 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Ašeradens (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-723
TA-2736 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-2760  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-879
TA-2751 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumos Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-877
TA-2793 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-1122
TA-2785 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.736 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-1123
TA-2787 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1119
TA-2777 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-1124
TA-2780 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-1116
TA-2779 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-1118
TA-2776 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-1115
TA-2786 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-1117
TA-2774 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  VSS-1120
TA-2772 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  VSS-1121
TA-2771 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-974
TA-2781 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-1125
TA-2783 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanai piešķirtās ikgadējās budžeta dotācijas izlietojuma kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  TA-2784  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  TA-2750  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  TA-2819  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  TA-2832  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  VSS-1044
TA-2769 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  VSS-1146
TA-2757 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.71.  VSS-1142
TA-2795 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"  Veselības ministrija  A.Čakša  I.Alhasova I.Maļina– Tabūne  Izskatīts MK sēdē 
1.72.  TA-2840  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam finansēšanu un īstenošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.73.  TA-2762  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.74.  TA-2803  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.75.  TA-2804  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.76.  VSS-639
TA-2800 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2809  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Evitu Simsoni"  Labklājības ministrija  J.Reirs  E.Simsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1103
TA-2798 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Golubevs D.Merirands T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-885
TA-2507 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2016.–2018.gadam"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)  S.Pujāte  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-947
TA-2637 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Plāna projekts "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas plānu 2017.–2018.gadam"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-2752  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu novirzīšanu brīvprātīgai iemaksai Eiropas Padomes "Rīcības plānā Baltkrievijai 2016.–2017.gadam""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Sniedze  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2363  Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Bērziņš Z.Brunavs A.Leitāne- Šķēle A.Salmiņš N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2794  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstības reformu"  Veselības ministrija  A.Čakša  D.Rancāne B.Kņigins I.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2768  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sarunu uzsākšanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā periodā no 2014. līdz 2021.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards E.Šadris D.Rancāne B.Kņigins K.Zonberga A.Bauere A.Sebre A.Leitāne- Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2797  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektos pēc 2016.gada 31.marta"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2790  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2017.gadā"  Veselības ministrija  A.Čakša  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2647  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstules projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par labas pārvaldības principu ievērošanu Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu darbībā)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  U.Augulis  A.Maldups M.Ziemanis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2463  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes vēstules projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (Par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2754  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras priekšmetiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  VSS-899
TA-2660 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2733  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Krūmiņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2811  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkumu "Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 54,600 – 72,780 segas pārbūve""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2681  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Kiršteins pret Latviju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2837  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2839  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis  I.Jurča D.Skuja I.Iļjanovs   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu